Materjalid

Termoplastik

Termoplastikmärgistus on püsimärgistus, mis on mõeldud kasutamiseks teedel ja platsidel, kus on keskmisest suurem liiklusintensiivsus ning sellest tulenevalt ka suurem liikluse kulutav mõju märgistusele. Termoplastiku paksuse võib valida vastavalt tellija soovile 2 kuni 4 mm (kuid riigimaanteedel tuleb lähtuda siiski Maanteeameti nõuetest).

Termoplastikut paigaldatakse nii masinaga kui käsitsi, kasutades selleks spetsiaalseid paigalduskoppasi. AS Lemminkäinen Eesti kasutab Taanis valmistatud termo- ja pritsplastiku paigaldamisseadet Borum BM SP 400, millega on võimalik valida joonte laiuseks 5 - 50 cm ning joonte vahe ja pikkus vastavalt programmile. Valguspeegelduvuse tõstmiseks kaetakse termoplastik täiendavalt klaaskuulide kihiga.

Termoplastikuga markeerimist soovitame kastutada kõikidel uutel objektidel (sh parklad), kuna tema eeliseks on püsivus ja kulumiskindlus.

Pritsplastik

Pritsplastikut on soovitatav kasutada markeerimisel, kui värviga markeerimine kulub liiga kiiresti ning termoplastiku kasutamine seoses tema kõrgema hinnaga ei ole otstarbekas. Samuti õigustab pritsplastik ennast markeeringutel tiheda liiklusintensiivsusega teedel, millele soovitakse anda igal hooajal kõrge valguspeegelduvus ja ning tagada märgistuse säilivus kevadeni.

Kui termoplastikut laotatakse teekattele, siis pritsplastiku puhul toimub see pihustamise teel.

Pritsplastikuga markeerimist soovitame kastutada maanteedel kus on tihedam liiklus mis kulutab värvi liiga kiirest ning termoplastikuga markeerimine ei ole otstarbekas.

Teemärgistusvärv

Teemärgistusvärviga markeerimist soovitame kastutada objektidel, kus on väike liiklusintensiivsus, väiksemad parklad, kus on vana asfaltkate või betoonpind. Kohad, kus on lähiajal plaanis muuta liikluskorraldust. Värviga märgistamise eeliseks on tema hind ja töö kiirus.

Värvi pihustatakse teepinnale kõrgsurve pihustite abil ning peale raputatakse klaaskuule, et tagada nõutav valguspeegelduvus.

Värviga markeerimist soovitame kastutada maanteedel kus on väiksem liiklusintensiivsus ning väiksemates parklates.