Liiklusmärgid ja ajutine liikluskorraldus

Liiklusmärgid ja ajutine liikluskorraldus

Liiklusmärkide ja suunaviitade tootmise ning müügiga tegeleb Lemminkäinen Eesti AS Virumaa osakond alates 2004. aastast.

Liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldamine (CE sertifikaat)

  • Liiklusmärkide ja viitade tootmine
  • Liiklusmärkide ja viitade paigaldamine
  • Ajutine liikluskorraldus
  • Konsoolid ja portaalid
  • Liikluse reguleerimine

Lemminkäinen Eesti AS tegeleb liiklusmärkide ja teeviitade valmistamisega ning paigaldamisega aastast 2003.

Liiklusmärgid on kooskõlas standarditega EVS 613:2001; 613:2001/A1:2008; EN 12899.

Toodangu valmistamisel kasutatakse valgustpeegeldavaid kilesid 3M ja Avery.

Liiklusmärkide alused valmistatakse nii 1,85 mm alumiiniumist kui ka 1mm tsinkplekist.

28.01.2013 saadud vastavussertifikaat on standardi EN 12899 järgi ja tooted markeeritakse CE märgistusega.