Asfaltbetoonsegud- tootmine ja paigaldamine

Asfaltkate on teedele, tänavatele, parklatele ja mujale teekatteks õige valik, kui klient eeldab kattelt sobivat ehitusmaksumust, piisavat kandevõimet, vastupidavust ja kerget hooldatavust.

Kõiki neid omadusi on võimalik saavutada, kui osatakse õieti hinnata katte ekspluatatsioonitingimusi. Osapooli rahuldava lõpptulemuse saavutamiseks peab teadma, millised liiklusvahendid hakkavad liikuma või seisma konkreetsel kattel, kuidas seda katet puhastatakse ja millistele ilmastikumõjutustele see kate tulevikus allub. Olulised on ka aluspinna õiged omadused (kandevõime, nihketugevus ja dreenimisvõime) ning asfalteerimistööde kvaliteet.

Parima lõpptulemuse saab klient siis, kui ta tellib katte konstruktsiooni kõigi osade ehituse ühe töövõtja käest. Kogenud teedeehitusettevõtted oskavad klienti nõustada, kuidas saada soodsaima hinnaga kliendi soove ja ootusi rahuldav lahendus. 

Asfaltkate ehitatakse asfaltsegust. Asfaltsegu koostisosad võib jagada kaheks – kivimaterjal ja sideaine. Kui kõrvalseisjale tundub asfalt lihtsalt ühe musta värvi kattena, siis varieerides asfaltsegus erinevate omadustega kivimaterjali ja sideainet võib saada väga erinevate omadustega asfaltkatteid.