Teede projekteerimine

Teede projekteerimine

2002. aastal alustas Lemminkäinen Eesti AS tegevust teede projekteerimise valdkonnas, s.h. teeme:

  • teede (linnatänavad ja maanteed), platside, parklate, kõnni- ja kergliiklusteede projekte; teeprojektide ekspertiise;
  • era- ja kortermajade hoovide heakorra ja juurdepääsuteede projekte;
  • ehitusaegseid liikluskorraldusskeeme;
  • projekteerimise peatöövõttu koos eriosade projekteerijatega (vesi, kanalisatsioon, gaas, side, tänavavalgustus jne).

Peamiselt toetab projekteerimisüksus oma insenertehniliste oskustega Lemminkäinen Eesti AS ehitusosakondi, kuid meil on piisavalt ressursse pakkumaks teede projekteerimise teenust ettevõttest väljapoole.

 Lemminkäinen Eesti AS põhiomanikuks on Lemminkäinen OYj, kes on üks suurimaid ja juhtivamaid tee-ehitusettevõtteid Soome Vabariigis, sh tegutsedes ka projekteerimisvaldkonnas. Lemminkäinen OYj on välja töötanud asfaltbetoonkatete projekteerimise juhendi, mis on heaks abimeheks tüüplahenduste väljapakkumisel katete projekteerimiseks erinevate kasutuseesmärkidega objektidel (näit. teed, raudteed, platsid, prügilad jm.). 

Lemminkäinen Eesti AS omab teede projekteerimise valdkonnas teehoiutööde  tegevusluba, mis on registreeritud Majandustegevuse registris numbriga 186/04115/07140/10157/13136.

Projektlahendusi teostame litsentseeritud tarkvara programmiga AutoCad Civil 3D 2015.