Sadamate ehitustööd

Sadamate ehitustööd

Lemminkäinen Eest AS tegeleb ka sadamate ja selle rajatiste ehitustöödega.

Tööde kooseisust moodustavad põhilise osa terasest sulundseinte paigaldus ja kai seinte ankurdustööd. Vajadusel teostatakse sulundseinte süvistamiseks ka ettepuurimistöid, kaeve- ja tagasitäitetöid ning kõik võimalikke betoneerimistöid.

Eestis saab viimati teostatud töödest välja tuua Mõntu sadamakai ankurdustööd (2014), Nasva sadama slipiaugu rajamise (2016) ning Nasva sadama jahtklubi lisakai rajamistööd (2016).