Soome Espoosse ehitatakse uus maa-alune reoveepuhastusjaam

Helsingi piirkonna keskkonnateenistus ehitab Espoosse Blominmäki aluspõhjakivimisse uue reoveepuhastusjaama, mis asendab praegu töötava Suomenoja jaama, sest viimane ei suuda tulevikus kogu piirkonna reovett käidelda.

Maa alla rajatavatesse õõnsustesse paigutatakse reoveebasseinid ja ka enamik teisi seadmeid. Maa peale ehitatakse reoveepuhastusjaama haldushoone, töökoda, metanooli vastuvõtujaam, biogaasi hoiustamisseadmed ja heitgaasi torn.

Meie leping sisaldab uue reoveepuhastusjaama kaeve- ja kivimi toestamise töid. „Kaevame ühekorraga mitu paralleelset õõnsust. Kasutame kogemusi, mida oleme saanud varasematest samalaadsetest projektidest. Projekti tõhus elluviimine toob tellijale kasu. Eritähelepanu pöörame läbimõeldud kaevetöödele ning sellele, et keskkonda ja kohalikke elanikke häiritakse võimalikult vähe," ütles Lemminkäineni taristuprojektide valdkonna direktor Harri Kailasalo.

Kaevetööde kiirus kasvab

Tunneli kaevamist alustasime 2015. aasta sügisel. 2016. aasta jaanuaris oli puhastusjaama töödest tehtud umbes viis protsenti, kevadel kasvab aga aluspõhjakivimi õõnestamise kiirus. Kaevetööd jätkuvad maksimumkiirusel 5–6 puurmasinaga. Kaeve- ja toestustööd jätkuvad 2018. aasta jaanuarini.

Lisaks toestamata kaevetöödele tehakse maapealsete ehitiste jaoks kaevetöid, mille hulka kuuluvad puurimine, sulundseintega toestamine, laadimine ja kivivedu. Tunnelites teeme õhkimistöid ja transpordime seadmeid. Kogu õhkimise vältel seirame õhkimistöid ja kaevamisel tekkivat vibratsiooni. Kolmest tunnelist kaevame välja umbes 910 000 kuupmeetrit kivimit.

Pärast seda, kui puhastusjaam 2020. aastal valmib, hakkab see käitlema 400 000 elaniku reovett. Hinnatakse, et 2040. aastaks läbib jaama 150 000 kuupmeetrit reovett päevas. Espoo linnapea Jukka Mäkelä sõnul on see reoveepuhastusjaam hea näide haldusüksuste piire ületava koostöö kohta. „Jaam hakkab töötlema Espoo, Kauniaineni, Kirkkonummi, Siuntio, Vantaa lääneosa ja võib-olla ka Vihti reovett. See asub keskses kohas ja arvestatud on linnade tulevase struktuuriga," ütles Mäkelä.

„Blominmäki puhastusjaam saavutab Soomes ja kogu Läänemere piirkonnas parimad reovee puhastamise tulemused. Lisaks saab sellest Soome ja võib-olla isegi kogu Euroopa kõige energiatõhusam puhastusjaam," sõnas Helsingi piirkonna keskkonnateenistuse tegevjuht Raimo Inkinen.

Detailid

Blominmäkin reoveepuhastusjaam
Helsingi Keskkonnateenistus
Espoo
Soome
2020
Maa-alune ehitus