Tallinna Lennujaama lennuliiklusala renoveerimine

Tallinna Lennujaam valmistub lennuliikluse mahu kasvuks tulevikus. Meie vastutame lennuliiklusala renoveerimise eest.

Selle projekti abil soovib AS Tallinna Lennujaam olla valmis lennuliikluse mahu kasvuks ja suurendada lennujaama turvalisust. Kõige keerulisemad tööd seonduvad kogu lennuraja teekatte uuendamisega.

Kvaliteedinõuded on kõrged. Lemminkäinen oli firma, kes renoveeris Tallinna Lennujaama lennurada aastatel 1994–1995, rajakate on heas seisus vastu pidanud kaks aastakümmet.

Mitmekülgne tööülesanne

Leping tervikuna näeb ette nii projekti planeerimist kui ka elluviimist, sh kaeve- ja pindamistöid, vihmavee ärajuhtimise süsteemi renoveerimist ning lennuvälja tehnoloogilise süsteemi, näiteks maapealsete tulede ja navigatsioonisüsteemi ajakohastamist.

Laiendame lennuvälja asfalteeritud lennuliiklusala ja tugevdame olemasoleva lennuraja aluspõhja. Rajame ka teenindusteed, lumesulavete ärajuhtimis- ja lumesulatusplatsid, alad lennukimootorite katsetamiseks, tuletõrjeõppuste tsoonid, lennuvälja hooldustehnika manööverdamiseks vajalikud piirkonnad, samuti lennuvälja tööplatsi betoonkatte ja perroonialad.

Lennujaama spetsiifilised vajadused

Rangete ohutusreeglite tõttu on lennujaamad alati väga nõudlikud objektid. Tagada tuleb lennuühenduse sujuv toimimine kogu projekti elluviimise ajal. Ehitada tuleb öösiti: teatud öödel nädalas on lennuväli lennuliiklusele umbes kuueks tunniks suletud.

Projekti tulemusena võetakse kasutusele lennundusvaldkonnas nüüdisaegseim tehnoloogia, mida seni kohtab üsna harva. Konkreetsemalt: lennujaama uus maapealsete tulede süsteem põhineb ainult LED-tehnoloogial. Uue LED-valgustitega süsteemi paigaldamine kärbib olulisel määral kliendi elektriarveid.

„Meie andmetel on see esimene Euroopa lennujaam, mille maapealsete tulede süsteem koosneb 100% LED-valgustitest," räägib Lemminkäineni elektritööde juht Hando Rannamägi.

Detailid

Tallinna Lennujaama lennuliiklusala renoveerimine
AS Tallinna Lennujaam
Eesti Vabariik
Eesti
2017