Rotermanni kvartali maa-alune parkla Tallinnas

Rotermanni kvartal on Tallinna südames asuv endine tööstusala, mis on muudetud moodsaks kaubandus-, meelelahutus-, äri- ja elupiirkonnaks.

Meie inseneride erioskusi läks vaja kahetasandilise maa-aluse parkla rajamisel nõrga pinnase ja õrna ajaloolise struktuuriga pärandväärtusega kohas. Parkla rajati samal ajal, kui selle kohale ehitati kolm uut äri-, kontori- ja eluhoonet (üks neist vana päästetud hoone müüride vahele).

Uued lahendused Eestis

See ala, mis asub Tallinna lahest umbes 500 meetri kaugusel, oli vanasti merepõhi. Pinnasekihid on seal pehmed ja nõrgad ning põhjavee tase on ebatavaliselt kõrge – 1,5 kuni 2 meetrit maapinnast. Garaaži põrand on peaaegu seitse meetrit põhjavee tasemest allpool ja sellest tuleneva tohutu survega tuli hakkama saada. Üks osa lahendusest oli jätta kaeveala ümbritsevad sulundseinad ehitusplatsi püsistruktuuri koosseisu – esimest korda samalaadse disainiga maa-aluse parkla puhul Eestis. Oma rolli täitsid ka pumbad ja äravoolusüsteemid.

Samuti oli oluline hoida vibratsiooni minimaalsena, et vältida pinnase nihkeid ning ülal- ja lähedalasuvate hoonete kahjustumist. Sulundseinte paigaldamiseks kasutasime spetsiaalset väikse vibratsiooniga pressi ning paigaldasime olukorra seiramiseks lähedalasuvatele hoonetele sensoreid ja sadu geodeetilisi mõõtepunkte.

Kõige rohkem muretses meeskond otse tulevase garaaži peal asuva 53-meetrise telliskorstna pärast. Et hoida korsten stabiilne ja vähendada sellele avalduvat koormust, kasutasime kandvaid toestusvaiu, mis moodustasid tugiseina, ning pingestustrosse.

Detailid

Rotermanni maa-alune parkla
Dollimar Invest
Tallinn
Eesti
2016
Vundamendiehitus Maa-alune ehitus