Tallinnas, Hiiu tn (Vabaduse pst - Raudtee tn) rekonstrueerimine

Ehitustöö sisaldab teedeehituslikke töid, veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude, tänavavalgustuse, sidekanalisatsiooni, elektriliinide ning haljastuse ja liikluskorralduslikke töid.

Maksumus: 0,9 mln eurot ilma käibemaksuta

Ehitusperiood: 12.2014 – 07.2015

Põhilised tööde mahud olid järgmised:

Katend:

  • Sõidutee asfalt - 4600 m2,
  • kõnnitee asfalt - 4500 m2,
  • Confalt -              279 m2.

Tehnovõrgud:

  • Veetoru -        1078 jm,
  • reoveekanal -    838 jm,
  • sadeveekanal -  816 jm.

Alltöövõtjad: AS Elektritsentrum.

Detailid

Tallinnas, Hiiu tn (Vabaduse pst - Raudtee tn) rekonstrueerimine
Tallinna Kommunaalamet
Tallinn
Eesti
2015