Pinnase stabiliseerimine mere ääres

Stabiliseerisime merepõhja süvendamisel välja kaevatud pinnase, et seda saaks hiljem Helsingis kasutada.

Merepõhja süvendati aastatel 2012–2014 Helsingi uue mereäärse elurajooni Jätkäsaari juurde loodava uue laevatee tarbeks.

Stabiliseerisime süvendamisel välja kaevatud kergelt reostunud pinnasemassid edaspidiseks kasutamiseks.

Transportisime ligi 40 000 kuupmeetrit süvendamisel välja kaevatud pinnast mahutitesse, mis ehitati spetsiaalselt selleks Jätkäsaari saare kallastele. Stabiliseerimisel kasutatud sidusmaterjal sisaldas näiteks Helsingin Energia kõrvalprodukte, nagu söe põletamisel tekkinud lendtuhk ja suitsugaasi puhastamisel moodustunud väävliärastuse lõpp-produkt.

Koos hooneameti ja meie kliendi Staraga (Helsingi linna ehitusteenistus) saavutasime lõpptulemuse, millega jäid kõik rahule. Linn saab süvendamisel väljakaevatud tahkestatud pinnast kasutada näiteks täitematerjalina müratõketes või prügilates. Tänu sellele toodetakse vähem prügi ja kahaneb ka vajadus uue toormaterjali kasutamise järele.

Detailid

Pinnase stabiliseerimine mere ääres
Stara
Helsinki
Soome
2014
Vundamendiehitus