Põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehitus

Teostati riigi põhimaantee ehitust ca 1,8 km, samuti rekonstrueeriti vee- ja gaasitorustikke alltoodud maksumuse ja mahtudega.

Maksumus: 5,1 mln € koos käibemaksuga

Ehitusperiood: 10.2013 – 11.2014

Põhilised tööde mahud olid järgmised:

Katendid

 • Sõidutee asfalt 41 000 m²
 • Kruuskate 28 000 m²

Tehnovõrgud

 • Truubid ja veeviimarid 630 jm
 • Drenaažitorustik 1770 jm
 • Gaasitrassi, D=700 ümbertõstmine 45 jm
 • Sidekaabel 1550 jm

Rajatised

 • Põrkepiire 7022 jm
 • Müratõkkesein 250 jm
 • Väikeulukitunnel 47 m
 • Terastruup, D=1200 49 m
 • Sette- ja õlieraldusbasseinid 2 tk

Detailid

Põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehitus
Maanteeamet
Harjumaa
Eesti
2014