Kuressaare staadioni ja staadioni lähiala teede, parklate ja välistrasside projekteerimis- ja ehitustööd

Olemasoleva amortiseerunud staadioni lammutamine ning uue kaasaegse tartaankattega staadioni ehitamine koos kõikide võrkudega (elekter, side, vesi, kanal, drenaaž). Lisaks ümbritsevate tänavate rekonstrueerimine ja parklate rajamine.

Maksumus: 2,0 mln eur koos käibemaksuga

Ehitusperiood: 07.2013 – 07.2014

Põhimahud:

Katendid 

 • Sõidutee asfalt 6140 m²
 • Kergliiklustee asfalt 425m²
 • Betoonkivi sillutis 1965m²
 • Tartaan 6820 m²
 • Graniit äärekivi 2070 jm

Tehnovõrgud

 • Veetorustik 439 jm
 • Kanalisatsioonitorustik 371 jm
 • Reoveepumpla 1 tk
 • Sademevee kanalisatsioon 1235 jm
 • Drenaažitorustik 583 jm
 • Tänavavalgustuse ja elektrikaabel 1700 jm
 • Tänavavalgustuse mastid 12 tk
 • Sidekaabel 1500 jm

Rajatised

 • Inventarihoone rajamine 1 tk
 • Pumbahoone renoveerimine 1 tk
 • Tribüünide renoveerimine 1 tk

Detailid

Kuressaare staadioni ja staadioni lähiala teede, parklate ja välistrasside projekteerimis- ja ehitustööd
Kuressaare Linnavalitsus
Kuressaare
Eesti
2014