Põhimaantee 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu I etapi km 2,4-7,2 Märja-Rõhu lõigu rekonstrueerimine koos projekti koostamisega

Projekti eesmärgiks oli põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 2,4..7,2 Märja-Rõhu teelõigu tee-ehitusprojekti koostamine ja rekonstrueerimine arvestades Tartu-Rõhu teelõigu eelprojekti (Ramboll Eesti AS töö nr. 2010_0173) põhilahendustega.

Põhilised tööde mahud olid järgmised:

  • Põhitee katet AC16surf              47 458 m2
  • Uus kergliiklustee                             3 km
  • Läbikaigu sild pikkusega 9,39m           1 tk
  • Torusild  5,23x3,23                        34,5 m 

Detailid

Põhimaantee 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu I etapi km 2,4-7,2 Märja-Rõhu lõigu rekonstrueerimine
Maanteeamet
Tartu maakond
Eesti
2013