Keila Tööstuspargi teede ja VK projekteerimis- ja ehitustööd

Keila Tööstuspargis (Linnamäe tee, Tööstuse tn ja Tehase tn piirkond) rekonstrueerisime sõidu- ja kõnniteed ning tänavavalgustuse. Rajasime uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning rekonstrueerisime reoveepumpla.

Töö periood: 09.2012 – 07.2013

Maksumus: Lõplik maksumus koos käibemaksuga 2,0 mln eur

Põhimahud:

Katendid

  • Sõidutee asfalt 14 462 m²
  • Kergliiklustee asfalt 2 981 m²

Tehnovõrgud

  • Veetorustik 3278 jm
  • Olmekanalisatsioon 1602 jm
  • Sajuveekanal  987 jm
  • Survekanal 1707 jm
  • Tänavavalgustuse   kaabel 1 403 jm
  • Tänavavalgustuse   mastid 42 tk

Hooned

  • Pumplahoone renoveerimine

Detailid

Keila Tööstuspargi teede ja VK projekteerimis- ja ehitustööd
Keila Linnavalitsus
Keila
Eesti
2013