Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine, Järvevana tee-Tehnika tänava ühendustee rajamine

Ülemiste liiklussõlme osana ehitati 09.2011-11.2012 Järvevana tee ja Tehnika tn vaheline ühendustee. Kaevati süvend, mille põhja rajati ringtee, külgedele tugiseinad ning selle kohale 2 raudteeviadukti. Ülemiste järvest peale pressiv vesi koguti kokku drenaaži- ja sajuveetorudega ning suunati mikrotunnelitorusid pidi läbi Kadrioru Tallinna lahte.

Maksumus: lõplik maksumus koos käibemaksuga 7,0 mln eurot
Töö periood: 2011-2012

Põhilised tööde mahud olid järgmised:

Katendid

 • Sõidutee asfalt 9650 m²
 • Kergliiklustee asfalt 2747 m²
 • Betoonkivi sillutis 3781 m²
 • Graniit täringukivi 72 m²
 • Graniit äärekivi 2422 jm

Tehnovõrgud

 • Veetorustik 203 jm
 • Mikrotunnelitoru 185 jm
 • Sademevee kanalisatsioon 1031 jm
 • Drenaažitorustik 1556 jm
 • Keskpinge kaabel 897 jm
 • Tänavavalgustuse kaabel 2001 jm
 • Tänavavalgustuse mastid 35 tk
 • Raudtee sidekaabel 760 jm
 • Gaasitorustik 233 jm

Betoonitööd

 • Raudteeviaduktid 2 tk
 • Tugimüürid 465 jm

Detailid

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine, Järvevana tee-Tehnika tänava ühendustee rajamine
Tallinna Kommunaalamet
Tallinn
Eesti
2012
Liiklusteede ehitus