Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehitus

Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehitus oli osa Pärnu ümbersõidu koondprojektist, mille peamiseks eesmärgiks oli parandada liiklustingimusi ja -ohutust ning teekeskkonda, arendada üle-euroopalise transpordivõrgustiku TEN-T ühendusi ja viia Pärnu ümbersõit vastavusse kehtivate standarditega.

E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee (km 124,886 kuni 130,450) ehitus sisaldas poolelioleval ehitusobjektil tööde jätkamist, sh Tallinna mnt ja Ehitajate tee 5,8 km pikkuse 2+2 eraldusribaga teelõigu ehituse jätkamist, 2,9km kogujateede ehitust, 9,0km jalg- ja jalgrattateede ehitust, 5. jalg- ja jalgrattateede tunnelite ehituse jätkamist, 2,5km müratõkete ehitust ning kommunikatsioonide ehituse jätkamist.

Läänepoolse ühendustee ehitus sisaldas poolelioleval ehitusobjektil tööde jätkamist Tallinna maantee ja Lihula maantee vahelisel 2,8km pikkusel 1+1 rajaline teelõigul, Lihula maantee 0,9 km pikkusel 2+2 eraldusribaga teelõigul, 1,0 km ristuvatel teedel ja ringristmikel, kahel jalg- ja jalgrattateede tunneli ehitusel ning kommunikatsioonide ehitusel. Rajati 70m pikkune sild üle Sauga jõe, 0,2 km müratõkkeid ning ehitati 4,2 km jalg- ja jalgrattateid.

Töö periood: 2011-2012

Põhilised tööde mahud olid järgmised:

Mullatööde maht

 • Kasvupinnase eemaldamine -  20 107 m3
 • Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine muldest - 50 819,41 m3
 • Uute kraavide kaevamine - 16 960 m3
 • Tagasitäide - 107 144 m3
 • Dreenliivast aluskiht, h=20cm - 161 065 m2
 • Keskliivast aluskiht, h=50cm - 117 085 m2
 • Keskliivast aluskiht, h=29cm - 34 150 m2
 • Keskliivast aluskiht, h=20 cm  - 62 778 m2
 • Kasvupinnase paigaldamine ja muru külvamine - 229 910 m2

Kergkatted

 • 126 222 m2

Asfaltbetoonist ülakiht

 • 298 171 m2 

Trassid

 • Drenaažitorustik - 6 596 m
 • Sadeveetorustik - 4 375 m
 • Veetorustik - 1 186 m
 • Reoveetorustikke - 1 296 m
 • Elekter - 3 320 m (10kV kaevik), 3 425 m (0,4 kV kaevik)
 • Sidekanalisatsioon - 1 024 m
 • Soojatrass - 355 m
 • Gaasitrass - 80 m

Tunnelid

 • Jalakäijatunnelite tugimüüride ehitus, tunnelite pealne hüdroisolatsioon

Sillad

Sauga sild:

Kolmeavaline raudbetoonist jätkuvtalasild avadega 21+27+21 m

 • Kaldasamba vaiad d=1200 mm, h=23,5 m, 18 tk
 • Jõesamba vaiad d=1200 mm, h=19,5 m, 16 tk
 • 1+1 sõidurada ning kergliiklustee
 • Valuasfalt Sauga sillal - 350 m2

VK Pumplad

 • 5 sadeveepumplat: S
 • P1 - H=6,5 m, Q=8,5 l/s
 • SP2 - H=5 m, Q=5,5 l/s
 • SP3 - H=5,8 m, Q=22,5 l/s
 • SP4 - H=6,0m, Q=8 l/s
 • SP5 - H=5,0, Q=6,1 l/s

Detailid

Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehitus
Maanteeamet
Pärnu
Eesti
2012