Lemminkäisen pääkonttori Salmisaaressa

Juriidiline teave

Selle veebisaidi kasutamise korral nõustute järgmiste tingimustega.

Selle veebisaidi sisu kuulub ettevõttele Lemminkäinen Corporation ja/või selle tütarettevõtetele (edaspidi Lemminkäinen).

Autoriõigus, kaubamärgid ja vastutus

Selle veebisaidi sisu või sisu osa taastootmine, kopeerimine, ülekandmine, levitamine või talletamine mis tahes kujul on ilma ettevõtte Lemminkäinen eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Ettevõtte Lemminkäinen veebisaidi individuaalsetele dokumentidele võidakse kohaldada lisatingimusi.

Seda veebisaiti ja sellel olevat teavet on lubatud kasutada isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel. Pressiteateid ja muid avalikkusele mõeldud dokumente on lubatud kasutada avalikus teabevahetuses tingimusel, et viidatud on teabe allikale.

Veebisaidiga seotud materjalide esitamisega Lemminkäineni serveritesse – näiteks meilisõnumite või WWW-teenuste kaudu – nõustute materjalide esitajana järgmiste tingimustega: a) esitatav materjal ei ole seadusevastane ega muul viisil avaldamiseks ebasobiv; b) enne materjali esitamist olete rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid võimalike materjalis sisalduda võivate viiruste või muude ohtlike või kahjustavate atribuutide tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks; c) materjal kuulub teile või teil on piiramatu õigus see Lemminkäinenile esitada ning Lemminkäinen võib materjali tasuta avaldada ja/või kogu materjali või osa sellest ilma vastutuse võtmiseta oma toodetele lisada; d) nõustute mitte esitama Lemminkäineni vastu teie esitatud materjalidega seotud kaebusi ning nõustute andma Lemminkäinenile hüvitist Lemminkäineni vastu esitatud kaebuste korral, mida kolmandad pooled võivad teie esitatud materjalidega seotult esitada.

Lemminkäinen ja selle toodete nimed on kas Lemminkäineni kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Muud sellel veebisaidil nimetatud ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või kaubanimed. Juurdepääs sellele saidile ei anna ei otseselt ega kaudselt mis tahes litsentsi ega õigust kasutada saidil kuvatavaid mis tahes märke ilma Lemminkäineni või kolmandast osapoolest omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Vastutuse piiramine ja muudatuste tegemise õigus

Lemminkäineni veebisait on juurdepääsetavaks tehtud ilma selle sisu eest vastutust võtmata. Veebisaidi lehtede täpsusele, usaldusväärsusele ja sisule ei anta ei otseselt ega kaudselt mingisugust garantiid. Lemminkäinen ei garanteeri, et veebisaidi lehtedel või nende kättesaadavaks tegemiseks kasutatavas serveris ei ole viiruseid ega muid kahjulikke komponente.
Lemminkäinen jätab endale õiguse teha lehtedel muudatusi või piirata lehtedele juurdepääsu mis tahes ajal.

Lemminkäinen ei anna garantiid lehtede kättesaadavusele, täpsusele, usaldusväärsusele või sisule või sisu teatava osa turustuskvaliteedile või konkreetseks eesmärgiks sobivusele. Lemminkäinen ei vastuta selle veebisaidi kasutamisest või kasutamise võimatusest tuleneva mis tahes otseste või kaudsete, juhuslike, eri- või tegevusest tulenevate kahjude, saamata jäänud tulu või äritegevuse katkestuste eest, ka juhul, kui Lemminkäinenile on sellise kahju tekkimise võimalikkusest teada antud. Lemminkäineni vastutus on piiratud Soome õigusaktides kehtestatud kohustuslike sätetega.

Lingid

Lemminkäinen võib oma veebisaidil avaldada linke muudele veebisaitidele, mille omanikud või haldajad on kolmandad pooled. Selliste kolmandate poolte saitidele viitavate linkide kasutamisel kohustute enne nende kasutamist tutvuma ja nõustuma nende kasutustingimustega. Samuti nõustute, et Lemminkäinenil puudub igasugune kontroll kolmandate poolte saitide sisu üle ja seega puudub ka igasugune vastutus neil loodava ja avaldatava sisu eest. Lemminkäinen ei vastuta kolmandate poolte veebisaitide mis tahes sisu eest.

Privaatsus Lemminkäineni veebisaidil

Lemminkäinen kogub andmeid, kui kasutaja saadab veebisaidi kaudu tagasisidet, tellib materjale või sisestab isikuandmeid muude funktsioonide tarbeks, näiteks registreerimiseks. Isikuandmeid ei avaldata ettevõttes Lemminkäinen mitte töötavatele isikutele, ettevõtte partneritele ega alltöövõtjatele. Andmeid säilitatakse lukustatud ruumides asuvates tulemüüridega kaitstud andmebaasides.

See veebisait kasutab teenuste pakkumiseks ja arendamiseks, kasutusmugavuse täiustamiseks ning turunduseks küpsiseid.

Küpsised on kasutaja arvutisse saadetavad ja seal talletatavad väikesed tekstifailid. Küpsised ei kahjusta kasutaja arvutit ega faile. Küpsiseid kasutatakse muu hulgas järgmiste andmete kogumiseks: sait, millelt kasutaja teenuse kasutamiseks siseneb; allalaaditud lehed; brauseri tüüp; ekraani eraldusvõime; keelevalik; kuupäev ja kellaaeg; IP-aadress. Soovi korral saab kasutaja küpsised brauseri sätetes keelata. Küpsiste keelamine võib põhjustada teatavate teenuste aeglustumist või teatavatele veebilehtedele juurdepääsu keelamist.

Veebisaidil rakendatakse analüüsitööriista. Analüüsitööriista rakendus kasutab küpsiseid saidi kasutuse kohta statistika loomiseks ning saidi kasutuse analüüsimiseks.

Lisaks kasutab Lemminkäinen saidi kasutuse kohta kogutud andmeid, n-ö kommertsküpsiseid, konkreetsete brauserite jaoks mõeldud reklaamide loomiseks. Sihtsegmendid luuakse andmete põhjal, mis näitavad, milliseid veebisaite teatavate brauseritega kindla ajavahemiku jooksul on külastatud. Sihtsegmente kasutatakse selliste reklaamide näitamiseks, mis võivad tõenäoliselt kasutajat huvitada. See võimaldab meil kasutajale näidata ajakohaseid ja kasulikke reklaame. Reklaamijad ja reklaamivõrgustikud keskenduvad Lemminkäineni veebisaidil kogutud käitumispõhise teabe alusel loodavatele reklaamidele.

Lemminkäineni veebisait võib sisaldada linke ja seoseid kolmandate poolte veebisaitidele ning sotsiaalmeedia lisandmooduleid (näiteks Facebooki lisandmooduleid). Lemminkäineni veebisaidil olevad kolmandate poolte lisandmoodulid laaditakse kõnealuste teenuste serveritest ja seetõttu võib asjakohane kolmas pool määrata enda küpsiste kasutamise. Sellistele Lemminkäineni veebisaidi kaudu pakutavatele kolmandate poolte teenustele ja kolmandate poolte ülekantavatele teenustele ning rakendustele kohaldatakse kõnealuste kolmandate poolte kasutus- ja muid tingimusi.

Isikuandmeid saab kinnitada ning valed või vananenud andmed muudetakse või eemaldatakse sooviavalduse alusel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Lemminkäineniga.

Kohaldatavad õigusaktid ja vaidluste lahendamine

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Soome õigust, v.a kohaldatavaid õigusakte käsitlevad sätted. Mis tahes vaidlused lahendatakse Soome üldkohtus kas Helsingis või teie alalises asukohas.

© Lemminkäinen Corporation 2016. Kõik õigused kaitstud.