Vastutustundlikult töötamine mõjutab kõiki

Suure ehitusfirmana avaldame ühiskonnale suurt mõju. Meie ühine eesmärk pikas perspektiivis on arendada oma tegevuse kasumlikkust ja vastutustundlikkust.

Vastutust äritegevuses ei nõuta mitte ainult seaduse ja rahvusvaheliste õigusaktidega, vaid seda soovivad üha enam ka kliendid, rahastajad ja teised huvirühmad. Vastutus on meile konkurentsieelis. 

Säästvat arengut ja ettevõtete vastutust määratletakse tavaliselt kolme mõõtme abil: rahaline, sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus. Tõhusamalt tegutsedes saame vähendada nii enda kui ka oma klientide kulusid. Keskkonnavastutusega seotud põhitegurid hõlmavad energiatarbimise tõhustamist ja materjali paremat ringlussevõttu. Peale keskkonnakasu aitab selle valdkonna arendamine meil kulusid kokku hoida ja klientidele ökoloogilisemaid lahendusi pakkuda. 

„Õigusnormidest ja ühistest eeskirjadest kinni pidamine peab olema meile iseenesestmõistetav. Kuna meie töökeskkond muutub, soovime olla eeskujulik ettevõte ja mitte pelgalt säilitada oma tegevuse eeltingimused, vaid arendada ka tulusat äri,“ ütles tee-ehitusosakonna asepresident Robert Blumberg. 

Robile kuulub aprillis algatatud projekt, millega määratakse kindlaks need säästva arengu eesmärgid, mis on kõige rohkem seotud meie tegevusega ja mis mõjutavad meie tulemusi enim. Ärisegmentide eesmärgid on tuletatud kontserni eesmärkidest iga-aastase kavandamise osana. See tagab, et need jõupingutused kajastuvad meie tulemustes. 

Eesmärkide kindlaksmääramine algab töötubadega, millesse on kaasatud osalejaid kõigist ärisegmentidest ja tegutsemisriikidest. Peale eesmärkide määratlemise võimaldab projekt luua kestliku arengu jaoks tegutsemismudeli, mille abil piiritletakse rollid ja vastutus ning järelevalve ja aruandluse meetodid ja nendega seonduvad näitajad. 

Kas me saame endale parimad projektid ja töötajad?

„Meie tööviis mõjutab seda, kuidas kliendid meid tajuvad ja kui atraktiivsed me potentsiaalsete töötajate silmis oleme. Kas me saame endale parimad projektid ja töötajad?“ selgitas Robi. 

Hea näide pideva ja avatud dialoogi kohta on Tampere Rantaväylä tunneli allianssleping. Rantaväylä projektis pööratakse eritähelepanu läbipaistvale ja õigeaegsele koostööle huvirühmade ja kliendi ning ka linnaelanike ja projektist mõjutatud teiste osaliste vahel. 

Projekti edenemise kohta anname lisateavet suvises Lemmys. Samuti saab lisainfot projektijuht Nina Karhulalt.

 

15.05.2015

10 inimesele meeldib see