Tervelt koju

„Igaühel peab olema võimalik tööpäeva lõpus tervelt koju ja hiljem pensionile minna,“ sõnas Kati Kaskiala, direktor, HSQE.

Soome ehitussektor on seadnud ühise eesmärgi: 2020. aastaks null õnnetust. Rahvusvahelise ettevõttena soovime selle eesmärgi saavutada kõigis oma tegutsemisriikides.
„Sellise eesmärgi saavutamine nõuab kõigi Lemminkäineni inimeste tegutsemist," ütles Kaskiala.

Panuse saab anda igaüks, kes töötab ettevaatlikult, hoiab silmad lahti ja rakendab meetmeid, kui ta probleemi märkab. „Niiviisi saame õnnetusi ära hoida. Ohte tuleb ennetada. Ainult tahavaatepeeglisse vaatamisest ei piisa."

Meie õnnetused on viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud. Selle aasta veebruaris saime olla uhked selle üle, et meie tegutsemisriikides ei registreeritud ühtki õnnetust.

Ohutus on meie prioriteet. Ehkki õigusaktid erinevad riigiti, on alustõed kõikjal ühesugused. „Kui me määrame kindlaks parimad tavad, võtame need kasutusele kõikides riikides, kus töötame," lisas Kaskiala. Näiteks on meil isikukaitsevahendite suhtes ühised suunised ja need kehtivad kõikides riikides. Suuniseid saab küsida ohutusjuhi käest või vaadata tööohutusplakatitelt (vt fotot).

Hoiame õnnetustel silma peal

Me oleme oma töötajate õnnetuste esinemissagedust pikka aega jälginud. Aastal 2014 hakkasime silmas pidama ka oma alltöövõtjate õnnetusi.

Õnnetuste esinemissagedus on suhtarv, mis näitab, kui palju oli miljoni töötunni kohta õnnetusi, mille tõttu töötajal on tulnud haigusleht võtta. Mullu oli õnnetuste esinemissagedus 6,9, mis on suure ehitusfirma puhul hea näitaja.

„Tööstuses jagavad konkurendid omavahel teavet heade tavade kohta. Kui ühel ettevõtjal on ehituskohas raske õnnetus või surmajuhtum, kannustab see naaberettevõtet sellega seotud kontrolle tegema," selgitas Kaskiala.

„Õnnetuste põhjuste hoolikas uurimine ja raporteerimine on tähtis, et nende kordumist ära hoida."

Ohutus ja tootlikkus käivad käsikäes

Ohutu ehitusplats on puhas ja seal asub iga asi omal kohal. „Kui ehituskoht on kenasti korras, hoitakse ära õnnetusjuhtumid, mis on põhjustatud esemete otsa komistamisest, ja leitakse ka tööriistad paremini üles. Nii saavad inimesed kogu tähelepanu tööle keskendada," lisas Kaskiala.

Õnnetusjuhtum on sageli märk sellest, et midagi on valesti või töös ilmneb probleeme. Kui probleemi põhjus on eemaldatud, on sageli ka tööülesannet lihtsam täita.

Ehitusplatsidele on iseloomulikud vahetpidamata muutuvad tingimused. „Peale üldiste sissejuhatavate koolituste peetakse meie ehituspaikades iganädalasi koosolekuid, kus käsitletakse jooksvaid küsimusi. Kehv teabevahetus põhjustab rahulolematust. Meil on saanud tavaks pidada olukorra parandamiseks iganädalasi koosolekuid ja meie töötajad hindavad seda."

Mais toimuval Lemminkäineni tööohutusnädalal korraldatakse mitu üritust ja kampaaniat.

Tekst: Johanna Paasikangas-Tella
Foto: Lemminkäinen

Sammud õnnetuste täieliku kõrvaldamise eesmärgi täitmise poole

  • Ohutus on sissejuhatavate koolituste lahutamatu osa. Teavet saab hõlpsasti kätte ohutusjuhtidelt, teadetetahvlitelt ja järelevalvajatelt.

2013. aastal

  • võtsime kogu kontsernis kasutusele ühised nõuded isikukaitsevahendite kasutamise kohta;
  • tehti ehituspaikades kohustuslikuks iganädalased koosolekud, millest võtavad osa töötajad ja alltöövõtjad. Peale ohutusküsimuste arutamise saab neid koosolekuid kasutada ka tootmise juhtimiseks.

2014. aastal

  • hakkasime kogu kontsernis registreerima alltöövõtjate õnnetusi.

2015. aastal

  • kaasatakse ehituskohtade igakuisesse aruandlusesse tähelepanekud tööohutuse kohta;
  • kõigis tegutsemisriikides jätkatakse isikukaitsevahendeid käsitlevate nõuete täitmist.

5.05.2015

10 inimesele meeldib see