Taaskasutatav asfalt: liiga hästi hoitud saladus

„Lemminkäinen oskab vana asfalti suurepäraselt taaskasutada, kuid kahjuks ei oska me avalikkust sellest kuigi hästi teavitada,“ ütles Helsingi kesklabori uurimis- ja arendustöö direktor Lars Forstén.

Neljakümne aasta vältel, mil Forstén on Lemminkäineni heaks töötanud, on ta muutunud asfaldiguruks, kes ei väsi kunagi asfaldi häid omadusi kiitmast.

Asfalt koosneb peamiselt purustatud kruusast või kivim-täitematerjalist ning naftapõhisest bituumenist. Ehituse ja tee-ehituse käigus vanad asfaltteekatted eemaldatakse, kogutakse kokku ja veetakse asfalditehasesse. Vana asfalt purustatakse, et saada toormaterjali. Tabava nimetusega tulemust – regenereeritud asfaltsegu (RAP – reclaimed asphalt pavement) – kasutatakse asfaltsegudes.

„Kasutades vana asfaldi bituumenit ja täitematerjali, vähendame energiatarbimist ning eraldub vähem CO2," sõnas Lars.

Lemminkäinen ehitab teid kõigis oma tegutsemisriikides, kuid mis puutub RAPi kasutamisse asfaldis, on Soome ja Taani teistest sammu võrra ees.

Bituumeni värskendamine

Üks Skandinaavia riikide mahajäämuse põhjuseid peitub selles, et standardid on igas riigis erinevad. Võrreldes Soomega on Rootsi normid rangemad, eelkõige pealiskihi suhtes.

„Rootsis on lubatud 20% RAPd, Soomes 50%," lausus Lars. „Rootsi Maanteeamet arvab siiamaani, et RAPd sisaldav asfalt on kõvem ja rabedam. See oli nii ehk kümme aastat tagasi, kuid asjad on muutunud."

Lemminkäineni uurimused on näidanud, et nüüd tuleb meil vana bituumeni värskendamine hästi välja. Meil tuleb sellele vaid uut ja pehmemat bituumenit lisada. „See tähendab, et nüüdne taaskasutatav asfalt on sama hea kui uus," ütles Lars.

Muutunud standardid

Taanis on labori juhataja Lotte Regel Josephsen ja tema kolleegid teinud RAP kasutamise nimel palju lobitööd.

See on ka vilja kandnud. Kaks aastat tagasi muutis Taani Maanteeamet nende hankedokumente. Nüüd võib RAPd kasutada kõikide riigimaanteede pealiskihis, v.a kiirteede omas. Ka Kopenhaageni linn on oma standardeid muutnud.

„Varem ei lubatud RAPd üldse kasutada. Nüüd võib seda kasutada 40% ulatuses aluskihis," lausus Lotte.

Kuid isegi siis on Taani turul tavaline, et kliendid kehtestavad oma hankedokumentides piiranguid, mis on konservatiivsemad kui ametlikud standardid.

„See on osaliselt nii seepärast, et paljud meie kliendid kasutavad vanu hankedokumente ega tunne taaskasutatavat asfalti piisavalt. Inimesed arvavad, et RAP kasutamine võib kvaliteeti mõjutada. Seda siiski ei juhtu, kui töövõtja käsitseb RAPd õigesti ja oskuslikult," ütles Lotte.

Säästlik madal temperatuur

Veel üks edukas toode on madala temperatuuriga asfalt (LTA – low temperature asphalt). „Ka see toode säästab energiat, tekitab vähem saastet ja parandab asfaldiga töötavate inimeste tööolusid, sest temperatuur on olenevalt asfaldisegust 20–25 kraadi võrra madalam," sõnas tee-ehitussektori tehnikabüroo vanem-asepresident Leo Kaariniemi.

Tema sõnul kasutatakse LTAd peamiselt Soomes ja Norras, kuid ta on veendunud, et see laieneb teistesse riikidesse.

„Mõnikord arvavad inimesed, et asfalt on rohelise mõtteviisi vastand," lausus Lotte. „Seetõttu on oluline maailmale öelda, et meil on olemas sellised fantastilised tooted ja et asfalt on tegelikult sada protsenti taaskasutatav toode."

Tekst: Petra Sjouwerman
Fotos: Lemminkäinen

Moodsaid fakte asfaldi kohta

  • Lemminkäinen on oma turupiirkonnas, eelkõige Soomes ja Taanis, üks parimaid asfaldi taaskasutajaid.
  • Madala temperatuuriga asfalti kasutatakse peamiselt Soomes ja Norras.
  • RAP ja madala temperatuuriga asfalt säästavad energiat ning vähendavad süsinikdioksiidi heitkogust.

19.03.2015

21 inimesele meeldib see