Oma klassi parim ehitusettevõte

Käivitasime oktoobris Lemminkäineni uuendatud strateegia aastaiks 2016–2019. Meie eesmärk on liikuda järk-järgult bilansi tugevdamise juurest parema konkurentsivõime ja kasumliku kasvu juurde. Küsisime juhatuse esimehelt ja tegevjuhilt Casimir Lindholmilt, Norra maajuhilt Jan Øyrilt ning kontserni rahandusjuhilt Karo Nukarinenilt, kuidas nemad ettevõtte tulevikku näevad.

Mis on meie suurimad tugevused ja kuidas aitavad need meile edu saavutada?

Casimir: Finantsnäitajate poolest on meil nüüd kindel alus teekonna järgmiseks etapiks olemas. Oleme suur tegija teedeehituses ja Soomes on läinud infraprojektidega hästi, mis loob head eeldused edaspidiseks kasvuks kõikides riikides, kus tegutseme, eriti Rootsis ning Norras. Soomes on meil hoonete ehituses hea sooritusvõime tase Helsingi suurlinnapiirkonnas ja nüüd on meil vaja rakendada samu juhtimissüsteeme mujal Soomes. Oleme ka pühendunud ja uhke kollektiiv, kes saavutab kõrget kvaliteeti, mida on näha kliendi- ning personaliuuringust. Meil on vaja edaspidi oma tulemusi parandada ja saavutada edu infraprojektide äri kasvatamisel väljaspool koduturgu; nende eesmärkide saavutamisel toetavad meid meie tugevused.

Jan: Meie töötajad ja töödejuhatajad teevad head tööd, kuid meil on vaja tugevdada nende oskusi näiteks projektijuhtimise alal. Uuendatud väärtused ja juhtimispõhimõtted on võetud hästi vastu ja neid järgides peaksime edaspidi nägema tulemusi.

Karo: Olen nõus – meie pühendunud tööjõud, rahul kliendid ja hea finantsbaas, mis meil praegu on.

Milliseid muudatused tehakse?

Casimir: Peame paremini ära kasutama selle eeliseid, et oleme suur ettevõte. Hetkel töötavad meie meeskonnad erinevalt isegi äritegevuse valdkonnas. Parima tava jagamisega on meie meeskondadel võimalik parandada sooritusvõimet nt hankimisel, RAP kasutamisel ja asfalditehaste energiakulu vähendamisel.

Teedeehituses on meil vaja parandada oma konkurentsivõimet. Lisaks parimale tavale rakendame uue tegevusmudeli, mis aitab meil tegutseda nobedamalt ja kasutada ära mastaabisääste. Praktikas tähendab see, et tahame tõsta ka meeskondade üldist sooritusvõime taset üksteiselt õppimise kaudu. Tegevusmudel rakendatakse kõikides riikides, alustades Soomest. Lisaks hakatakse juhtima mineraalseid täitematerjale eraldi äriüksusena (hõlmates Soomet ja Rootsit) teedeehituse valdkonnas. Pinnasetööd viiakse üle infraprojektide segmenti, kuna äriloogika on väga sarnane. Infraprojektides taotleme kasvu eriti Rootsis ja Norras, millega kaasnevad nendes riikides värbamisvajadused. Investeerime ka projektijuhtimise alastesse koolitustesse. Hoonete ehituses Soomes peame tugevdama ressursse ja kohalolekut valitud linnade kasvu keskustes. Venemaal on turg rahutu ja seepärast olemegi otsustanud esialgu Peterburis hoonete ehituses uusi arendusprojekte mitte käivitada. Teedeehitus ja läbiräägitav töövõtt hoonete ehituses jätkuvad tavapäraselt.

Jan: Teedeehituses võimaldab uus tegevusmudel meil paremini logistikale ja kulude tundmisele keskenduda. See parandab ka meie tegevuse läbipaistvust. Olen veendunud, et eelised tuntakse kiiresti ära. Infraprojektides tugevdame ühendust segmendi ja maajuhtimise vahel, mis on väga teretulnud.

Karo: Näen riigiülest segmendi tugevdamist teedeehituse ja infraprojektide alal väga positiivsena. Ressursside jagamine lubab meil turukonjunktuuri muutustele kiiremini reageerida. Samuti pakub see meie töötajaile enam globaalseid karjäärivõimalusi. Meie kliendid saavad paremat teenindust, kui tegutseme nobedamalt ja näiteks hoonete ehituses toovad klientidele kasu ka lühemad ettevalmistusajad.

Kuid saab iga Lemminkäineni töötaja meie strateegiat toetada?

Casimir: Olles valmis ja motiveeritud õppima. Kui leiame parima tava, tuleb seda rakendada. Edu korral suudame kasvada ja luua töötajatele võimalusi.

Karo: Kasulik on meeles pidada, et asjade tegemise uued moodused hõlbustavad tööd.

Jan: Asjaolu, et soovime areneda, peaks motiveerima meid uut õppima.

Käivitasime uued väärtused. Üks väärtustest on inimeste esikohale seadmine – kuidas tuleks seda meie igapäevases töös näha?

Jan: Minu jaoks on see olulisim väärtus. Jätkame tähelepanu suunamist tööohutusele ja tagame, et töötajad jõuavad iga päev turvaliselt koju. Peame kohtlema kõiki võrdselt. Alati ei ole kerge, kui tehakse karme otsuseid, ent siis on vaja selgitada, miks neid tehakse.

Casimir: Minu jaoks tähendab see avatust ja ausust nii sise- kui väliskommunikatsioonis, seda ka keerulistes küsimustes. Ka meie töötajail on vaja teada, mis on ettevõtte üldine suund. Sellele suunan edaspidi tähelepanu.

Karo: Minu jaoks on see lihtne: kui ei ole inimesi, ei ole ettevõtet.

Tekst: Mira Rinne-Helenius
Foto: Lemminkäinen

FAKTID

 • Lemminkäinen vaatas oma strateegia 2015. aasta oktoobris üle. Taotleme pidevalt sooritusvõime täiustamist ja aktsionäride vara väärtuse suurendamist, keskendudes bilansile, konkurentsivõimelisematele tegevusmudelitele ja kasumlikule kasvule infraprojektide vallas Põhja-Euroopas. Meie eesmärgiks on stabiilsed dividendiväljamaksed mahuga vähemalt 40% aktsionäridele jaotatavast majandusaasta kasumist.
 • Teedeehituses taotleme tegevuse tõhususe parandamist kõikidel turgudel uue tegevusmudeli ja tõhusate protsesside kaudu.
 • Infraprojektides taotleme kasumlikku kasvu eriti Rootsis ja Norras.
 • Hoonete ehituses Soomes jätkame tegevuse suunamist linnade kasvu keskustesse.
 • Venemaal oleme otsustanud mõõduka riskitaseme säilitamiseks esialgu hoonete ehituses uusi arendusprojekte mitte käivitada. Jätkame teedeehitustegevust ja ka läbiräägitavat töövõttu hoonete ehituses.
 • 2016. aasta jaanuaris ja veebruaris avaldame ärispetsiifilised strateegiat käsitlevad artiklid.

Nägemus: OLEME 2019. AASTAL OMA KLASSI PARIM EHITUSETTEVÕTE

 • Oleme teedeehituses teerajajad
 • Oleme oluline Põhjamaade tegija infraprojektide vallas
 • Meie kvaliteet on hoonete ehituses üks parimaid
 • Tegutseme rahvusvaheliselt ja ühtselt Lemminkäinenina
 • Oleme üks parimaid ettevõtteid tööohutuse seisukohast
 • Meie kliendirahuolu tase on suurepärane
 • Premeerime töötajad suurepäraste tulemuste eest
 • Meie töödejuhatajad on valdkonna parimate hulgas
 • Meil on lugupidav ja avatud suhtluskultuur
 • Meie ettevõtte väärtus on selgelt kõrgem kui praegu

15.12.2015

9 inimesele meeldib see