Prahi tekitamata jätmine uue mõtteviisi abil

Aeg-ajalt tuleb seada kahtluse alla väljakujunenud mõtte- ja tegutsemisviise. Lean Six Sigma on vahend, mis toetab uusi tööviise.

„Kõigi tööde puhul tuleks leida aega järelemõtlemiseks. Liiga tihti tehakse asju rutiinselt ja keegi langetab otsuseid üksinda," sõnab Juha Vätto, Lemminkäineni piirkondlik direktor Venemaal.

Juha on töötanud Venemaal ehitusvaldkonnas pikka aega. Ta liitus Lemminkäineniga viis aastat tagasi. Eelmisel aastal osales ta Lean Six Sigma (LSS) koolitusprogrammis. LSSi koolitust anti kokku kuuele meeskonnale Peterburis ja Moskvas. Kuigi Juhal on pikaajalised kogemused, leiab ta, et koolitus aitas pea selgemaks saada.

„Praktikas tähendab LSS väikeste ülesannete paremini tegemist. Tegu on töövahendiga, mida tuleks kindlasti iga päev kasutada."

Selge tööjaotus

Ligikaudu sada Lemminkäineni töötajat Venemaal on juba osalenud LSSi koolitusel. Kasu on kohene, sest uutest mõtetest saavad teod ehitusobjektidel. Tegevuse arendamine LSSi kaudu on aidanud kulusid märkimisväärselt kokku hoida.

„Meie koolitus oli tihedalt seotud ehitusega. Me otsisime uusi viise, kuidas määrata kindlaks näiteks objektide tegevus- ja kogukulu. Me liikusime laiematelt küsimustelt lihtsamate ja fokusseeritumate analüüside poole."

Kahepäevane koolitusprogramm tutvustas osalejatele uusi meetodeid. Juha sõnul võiksid arendusvaldkonnad hõlmata tellingutööd või mõõdistamist. Kui alltöövõtja saabub ehitusobjektile mõõdistama, peaks tal olema midagi mõõdistada. Tellingud tuleks hankida üksnes ajaks, mil neid on objektil tegelikult vaja.

Õigeaegsed muudatused

Kulusäästlik mõtteviis töötati algselt välja autotehastes selleks, et maksimeerida tõhusust ja kõrvaldada tarbetud tööfaasid. Töötajad keskenduvad ühele faasile korraga, selle asemel et tootmisliinide vahel edasi-tagasi joosta.

„Ehitusobjektil aitavad hoolikas planeerimine ja graafik kõrvaldada tarbetut ladustamist ja tagada vajaduse korral näiteks muudatuste tegemise. Kui muudatused hiljaks jäävad, tuleb mõned sammud tagasi astuda ja sama töö uuesti teha," sõnab Juha.

Tavaliselt takistavad ehitusobjektidel tehtavat tööd alltöövõtjate ajaplaneerimise probleemid. Näiteks terassõrestiku tarne hilinemine mõjutab kõigi protsessiosaliste ajagraafikut. Sellistes olukordades tuleks hoolikalt analüüsida kõiki olulisi küsimusi ja tagajärgi ning vajalikud meetmed tuleks võtta kohe.

Tähtis on ka finantsseire. „Tuleb tagada piisav rahavoog. Tellijale tuleb esitada arve kiiresti ja alltöövõtjatele ei tohi liialt kiiresti maksta. Tähtis on ka see, et lisa- ja muudatustöid arutataks aegsasti, et tagada arvamuse avaldamise õigus," ütleb Juha.

Täpsus ja teadlikud valikud

LSS-mõtteviis on võimaldanud meil vähendada kulusid mõnes valdkonnas kuni lausa 15 protsenti. Ehitusprojektides on kogusummad märkimisväärsed, mistõttu on kulude kokkuhoid tähtis.

„Me suutsime märgatavalt suurendada projekti kasumimarginaali ja investeeringu tootlus paranes samuti."

Ehitusobjektidel võib olla lisatöötajaid või seadmeid igaks juhuks. Mida suurem objekt, seda suurem on oht maksta jõude seisva tööjõu eest. Lisaseadmed takistavad aga tööd, mistõttu peaksid ehitusobjektid olema heas korras.

Osaliselt tuleneb kasumimarginaalide paranemine tulude kasvust. Korterite hinnad võivad Peterburis märkimisväärselt erineda, ent kasumimarginaalid on paremad korterite puhul, mis on maksimaalselt viimistletud.

„Paljud arendajad müüvad viimistlemata kortereid. Lemminkäinen võiks turustada end tippkvaliteedi pakkujana veelgi rohkem kui seni," sõnab Juha.

Tekst: Johanna Paasikangas-Tella

Lean Six Sigma

  • Six Sigma on täpselt määratletud numbripõhine meetod, mille abil vähendada protsessi vigu ja hälbeid.
  • See keskendub protsesside täiustamisele, et vähendada ebaefektiivsust ja seisakuid.
  • Lean Six Sigma on täpse tegevusjuhtimise meetod. Lemminkäinen on Lean Six Sigma mõtteviisi mitmes projektis edukalt rakendanud.

22.09.2015

7 inimesele meeldib see