Oma töö kontrollimine

Elamuehitusprojektid hõlmavad tavaliselt suurt hulka alltöövõtjaid ja sadu tööfaase. Hoolikad üleandmiseelsed kontrollid iga tööfaasi lõpus tagavad tõhusa projektijuhtimise.

Lemminkäinen ehitab üle 800 korteri Aurinkolahtis, mis asub Helsingis Vuosaari linnaosas. Viimased korterid valmivad 2022. aastal. Viis kortermaja on juba valmis.

„Üleandmisfaasid on kulgenud sujuvalt, sest allhankijad on püsinud graafikus või graafikust ees. Pärast kontrolli, mille elanikud on sissekolimise järel teinud, on läinud vaja vaid pinnapealseid pisiparandusi," sõnab töödejuhataja Tommi Savolainen, kes vastutab sisetööde faasi eest.

Helsingi Kahvimylly kortermaja valmis 2015. aasta juuni lõpus. See 13-korruseline silmatorkav ehitis koosneb 62 moodsast korterist, millest paljudel on merevaade. Elanikud saavad täielikult nautida oma uut kodu, kui lõpptulemus nende ootustele vastab.

Üleandmiseelne kontroll säästab raha

Üleandmiseelne kontroll tähendab, et töövõtjad kontrollivad iseenda tööd ja kõrvaldavad puudused enne allprojekti üleandmist järgmisele töövõtjale.

„Me ei kinnita tööd ega tasu arveid enne, kui töövõtja on teinud ja dokumenteerinud üleandmiseelse kontrolli korruste või allprojektide kaupa," sõnab Tommi.

Kui puudused kõrvaldatakse enne järgmise tööfaasi algust, siis ei ole tarvis nendega hiljem tegeleda. Kõik osalised säästavad raha, aega ja vaeva. Lõpptulemuse kvaliteet on parem ja projektid valmivad tähtaja jooksul.

Tommi rõhutab, et üleandmiseelne kontroll suurendab ka tööohutust. „Iga alltöövõtja koristab päeva lõpus ära enda tekitatud prahi ning hoiab objekti puhtana ja korras."

Ta juhib tähelepanu sellele, et lõpparveldust alltöövõtjaga ei tohi teha enne, kui kõik puudused ja vead on kõrvaldatud. Pärast lõpparve tasumist on palju raskem sundida alltöövõtjat ehitusobjektile naasma.

Töödejuhatajatel on iseäranis keeruline tagada, et ehitise süsteemidega seotud töö saaks lõpetatud, sest neil endil puudub sageli oskusteave sedalaadi töö üle järelevalve tegemiseks. „Usaldusväärsed alltöövõtjad on kuldaväärt, iseäranis ehitise tehnosüsteemide puhul," sõnab Tommi.

Kui projekt hakkab lõppema, teeb peatöövõtja viimase üleandmiseelse kontrolli. Kortermajas tuleb seda alustada kaks-kolm kuud enne korterite üleandmist elanikele. „Kontroll võtab ligikaudu kaks nädalat ja seejärel tuleb anda kuu aega paranduste tegemiseks. Kõik peab saama korda enne sissekolimiskontrolli."

Elanike jaoks valmis

Kahvimyllys tegid elanikud esimesed kontrollid mais. Suure projekti puhul tuleb ikka ette, et kuskil on mõni värviplekk või värvil mõni jälg.

„Ehitusvaldkonna üldiste kvaliteedinõuete kohaselt peame parandama kõik pindadel esinevad puudused, mida on võimalik palja silmaga tavalises valguses 1,5 meetri kauguselt näha. Tegelikkuses kõrvaldame aga ka puudused, mille klient on avastanud pinda taskulambiga pelgalt mõne sentimeetri kauguselt uurides. See võib olla just see, mis meie kliendi rõõmsaks teeb."

Pärast paranduste tegemist vaatavad elanikud Kahvimylly viimast korda üle.
Tommi sõnul ei tohi töödejuhataja üleandmisfaasis keskenduda mitmele projektile korraga. „Absoluutselt kõige arvesse võtmiseks on vaja aega ja keskendumist."

Tekst: Johanna Paasikangas-Tella
Fotod: Tomi Nuotsalo

Rõõmsad elanikud

Juunis anti elanikele üle Tapiola 1, mis asub Venemaal Peterburi ajaloolises keskuses. See koosneb 339 korterist. Elanikud olid rõõmsad oma uue kodu üle kanali ääres.

„Kokkuvõttes olid elanikud väga rõõmsad ja alustasid elu oma uues kodus, naeratus näol," sõnab müügiosakonna spetsialist ja eluasemelaenude juht Irina Nemkova.

Üleandmiseelset kontrolli plaaniti hoolikalt kõigi koostööpartneritega ja jälgiti jagatud kalendri abil. Kõik said selle kulgu reaalajas jälgida.

„See võimaldas kõigil valmistuda kontrolliks ja oma tööfaasi üleandmiseks ning tagada piisava dokumentatsiooni olemasolu," räägib Irina. Protsessi käigus tuli ette päevi, kus ühe korteri kontrollimises ja kinnitamises osales lausa 20 inimest.

3.11.2015

5 inimesele meeldib see