Kuidas õigesti toimida

Üks töötajapoolne vale liigutus võib talle ja tervele organisatsioonile suure vastutusekoorma kaela tuua. Kas teie teate, mida töökohal teha tohib ja mida mitte?

Töötaja otsustab natuke oma tagahoovi korrastada, seega laenab ta nädalavahetuseks ettevõtte buldooseri ja toob selle tagasi, ilma et keegi seda isegi märganud oleks. Selles pole ju midagi halba, eks ole?

„On küll," ütleb kontserni siseauditijuht Thomas Forstén. „Meie tegevusjuhend keelab ettevõtte seadmeid ja ressursse isiklikel eesmärkidel kasutada."
Tänapäevases kiiresti muutuvas ärikeskkonnas peab ettevõttel tegevusjuhend olema – selles sõnastatakse selgelt ettevõtte väärtused ning see aitab tagada, et kõik töötajad asjadest ühte moodi aru saavad.

„Eriti oluline on see paljurahvuselises ettevõttes nagu meie oma, kuna tegutseme mitmes riigis, kus inimestel on eetikast erinevad arusaamad," ütleb Thomas.
Eelmisel aastal korraldas Lemminkäinen kõigi töötajate jaoks veebipõhise tegevusjuhendit tutvustava koolitusprogrammi, et „luua kindel arusaam sellest, mis on õige ja mis vale". Koolituse eesmärk on õpetada meile, kuidas tegevusjuhendit oma igapäevatöös rakendada ja ka konfliktiolukordades ühiste reeglite järgi toimida.

Kuidas toimida kahtluste korral

Taanis töötav EHSQ juhi Changiz Farrahi meelest on see iseenesest mõistetav, et kõik töötajad käituvad vastutustundlikult. Eetilised küsimused on tema jaoks olulised, kuna ta puutub iga päev kokku ametivõimudega. Ta uurib tegevusjuhendit alatasa ja kutsub kõiki üles proovima Lemminkäineni uut veebipõhist koolitusvahendit, mis annab selged juhised selle kohta, kuidas eetiliselt keerulistes olukordades õigesti käituda.

„Veebipõhine koolitus tuletas mulle meelde mitmeid olulisi küsimusi, nagu näiteks see, et oma partnereid tuleb alati erapooletult valida. Seal on ka kokkuvõte teabe avalikustamise ja keskkonnakaitse põhitõdede kohta," ütles Venemaal töötav hankespetsialist Aleksei Šadrin.

Teadmised sellest, mida tohib teha ja mida mitte, on eriti olulised töötajatele, kelle jaoks võib tegevusjuhendi vastu eksimine kaasa tuua hoiatuse või isegi vallandamise. Ettevõtte jaoks võib olukord kõige hullemal juhul lõppeda pankrotiga.

„Näiteks arvnäitajate võltsimise korral võib sind ees oodata paras šokk, kui sa ühel hetkel avastad, et sul polegi enam raha. Igasugune aruandlus peab alati olema selge, korrektne ja täpne," kinnitab Thomas.

Sotsiaalmeedias tuleb ettevaatlik olla

Kõik töötajad peavad meeles pidama, et esindame oma tööandjat ka oma vabal ajal. See tähendab, et on teatud arvamused, mida me ei peaks kunagi meilides, Twitteris ega Facebookis avaldama.

„Ärge kunagi kritiseerige oma ettevõtet, töökaaslasi ega partnereid. Samuti ärge arutage konfidentsiaalseid küsimusi – kõik, mis te seal avaldate, jääb sinna igaveseks alles," soovitab Thomas. Mõelge ka järele, enne kui endast ja oma kolleegidest veebi pilte laadite – iialgi ei tea, kes neid näha võib.

Eestis asuv äritegevuse audiitor Irene Sarapik pääseb ligi siseinfole ettevõtte äritegevuse kohta Balti riikides. „Sõprade ja sugulastega tööasju arutades olen ma äärmiselt ettevaatlik, et ma ei avalikustaks teavet kokkulepitud tehingute või tingimuste kohta ega mistahes avalikustamata ja mitteametlikku teavet."

Peale finantsnäitajate kontrollimise hoiab Irene ka silma peal võimalikel huvide konfliktidel klientide ja alltöövõtjate vahel. „Minu käest küsitakse ka teavet meie aastaste finantstulemuste kohta. Tegevusjuhendist saan alati kontrollida, millal ja kellele ma sellist teavet anda tohin."

Oma igapäevatöös järgib Irene rangelt kehtivaid seadusi, rahvusvahelisi ja kohalikke raamatupidamisreegleid ning kontsernisiseseid juhendeid ja poliitikaid. „Kui näen, et mõni tehing ei vasta kehtivatele reeglitele ja poliitikatele, siis annan oma kolleegidele sellest teada."

Veebipõhine koolitusvahend

TEKSTI AUTOR: SILJA KUDEL

16.06.2015

12 inimesele meeldib see