Jagatud vastutus inspireerib

Vastutustundlik töötamisviis on konkurentsieelis, mille üle arutletakse ja mida arendatakse kõigis meie ärisegmentides ja tegevusriikides.

Kevadel moodustati Lemminkäinenis kaheksast liikmest koosnev projektimeeskond, kelle ülesandeks on edendada ettevõtte jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Korraldati ka seminare, millest võttis osa ligi 100 inimest, kelle seas oli nii meie ärisegmentidest ja tegevusriikidest pärinevaid isikuid kui ka väliseksperte. Protsessi juhi, Lemminkäineni pindamissegmendi täidesaatva asedirektori Robert Blumbergi sõnul on projekti edu ületanud kõik ootused.
„Inimesed on leidnud oma tihedas ajagraafikus aega, et projektis osaleda," ütles Blumberg.

„Tegemist on tõeliselt rahvusvahelise projektiga. Kultuuriliste erinevuste mõistmine ja erinevate tööstiilide nägemine aitas meil leida uusi mooduseid jätkusuutlikkuse edendamiseks," rääkis projektijuht Nina Karhula.

Kvaliteedi, keskkonna ning töötervishoiu ja -ohutuse (EHSQ) juht Thomas Holmsen tunneb head meelt selle üle, et erinevate riikide töötajatel avanes reaalne võimalus oma panuse andmiseks. „See on täiesti uus, osalemist motiveeriv tööstiil. Loodan, et seda rakendatakse ka tulevaste projektide puhul."

Holmseni sõnul oli nüüdseks lõpule jõudnud töö väga oluline kaubamärgi arendamise seisukohast. „Inimesed on meie olulisim ressurss."

Jätkusuutlikkus on Lemminkäinenis alati tähendanud tegutsemist. „Oleme ühed esimestest, kes asusid tootma ümbertöödeldud madalatemperatuurilist asfalti. Pidevad investeeringud tööohutusse aitavad meil jõuda eesmärgini luua õnnetustevaba töökeskkond. Neid põhimõtteid peame aktiivsemalt kajastama ka ettevõttest väljaspool," rääkis Karhula.

Tekst: Johanna Paasikangas-Tella
Fotod: Nina Karhula

Risto Kupila, Janika Ranua, Marika Hällsten, Jari Kautonen & Kati Kaskiala.

14.07.2015

7 inimesele meeldib see