Kiire ja avatud suhtlus objektil

Kommunikatsiooni olulisus ehitusprojekti elluviimisel sai eriti teravalt selgeks Tampere Rantaväylä tunneli projekti puhul. Linna südames asuv Soome pikim maanteetunnel ehitati koostöö- ehk alliansshanke mudeli raames, milles meil oli täita peatöövõtja roll.

Kohtume intervjueeritavatega Tampere Rantaväylä tunneli projekti allianssi Soome kontori avarates, endises tööstushoones asuvates ruumides. Siit jagati projekti kommunikatsiooniülesandeid vastavalt sellele, kes kelle pädevusse konkreetne teema jäi. Lisaks Lemminkäinenile kuulusid allianssi Tampere linn, Soome transpordiamet ja kaks inseneribürood. „Meie ühiskontoris oli vajalik teave kogu aeg kättesaadav. Kui oli midagi, mida sa ei teadnud, siis lihtsalt hüüdsid üle terve kontori, kuni said...

18.04.2017

Purustavalt tõhusad toimingud

Mis puutub mineraalsete täitematerjalide töötlemisse, siis aastate jooksul on täiustatud paljusid meetodeid. Kuid mõnikord on ikkagi põhjust asjade ümbermõtestamiseks.

Loe rohkem

Meie ehitatud

Me ehitame kortereid mitmes Soome piirkondlikus kasvavas linnakeskuses. Järelevalveinsener Tuija Ingberg ja projektiinsener Emmi Ollikainen tunnevad, et nende töö on tavaline, kuid oluline.

Loe rohkem

On tore minna puidust kooli

Ehitasime Põhja-Soome Pudasjärvisse puidust koolilinnaku. Augustis avatud kooli on kiitnud nii õpilased kui ka õpetajad.

Loe rohkem

Hea, parem asfaldi tootmine

Isegi head tavad vajavad mõnikord täiustamist. Oleme teinud Läti asfalditehases mitmeid pisimuudatusi ning need on kokkuvõttes andnud märkimisväärset kokkuhoidu.

Loe rohkem

Inimene õpib kogu elu

Selles osas uurime lähemalt õnnetusi ja ohuolukordi, mis meie ehitusobjektidel ette võivad tulla. Lemminkäineni töötajad meenutavad olukordi, millest meil kõigil on midagi õppida.

Loe rohkem

Uus ärimudel teedeehituses

2016. aasta algul korraldasime ümber Soome teedeehituse ärimudeli. Ümberkorralduste eesmärk oli muuta tööjaotus selgemaks ning tõhustada projektijuhtimist ja klienditeenindust. Saadud kogemus on olnud positiivne.

Loe rohkem

Tulevik on infomudelite päralt

Ehitusinformatsiooni modelleerimise käigus luuakse struktuur ja kõik selle osad 3D-mudelitena. Arendamisel on tööriistad, mis tagavad mudeli kasutamise struktuuri kogu elutsükli vältel.

Loe rohkem

Ka rääkimine võib olla kuld

Arenguvestluste kaudu saavad töötajad teada, mida neilt oodatakse. Samuti on neil võimalik anda tagasisidet ja esitleda ülemusele oma arenguideid.

Loe rohkem