Põhja-Rootsi asfalteerimine

Andreas Wiklund, 31, töötab Lemminkäinenis piirkonna juhina (Regional Director) javastutab Västerbotteni ja Norrbotten piirkondade eest, mis katavad kogu Rootsi põhjaosa. Ta juhib umbes 40 inimesest koosnevat asfalteerimismeeskonda.

Västerbotteni ja Norrbotteni piirkonna klientide hulka kuuluvad nii kohalikud omavalitsused kui riiklik transpordiorganisatsioon Trafikverket. Sel aastal on piirkonnas umbes 20 suuremat kehtivate asfalteerimislepingutega kohta.

Põhja-Rootsi asfalteerimislepingute eest vastutab nüüd Rootsi organisatsioon, varem juhiti neid Põhja-Soomest. Andreas spends viibib nädala sees Luleås, kuigi ta peamine kodukoht on Vaasa Soomes.

Jaanuaris–veebuaris teeb Andreas klientidele lepingupakkumisi järgmise suve asfalteerimistöödeks. Ta planeerib asfalteerimisprojekte, see tähendab, et ta vastutab, et igal objektil oleks õigel ajal olemas vajalik arv masinaid, tööjõudu ja asfaldimassi ja et üleminekud ühelt objektilt teisele mööduksid sujuvalt.

Kõige kiirem hooaeg on varasest juunist oktoobrini – asfalteerimistöödega saab alustada kohe lume sulades ja teed peavad saama asfalteeritud enne talve.

Asfalteerimislepinguid viivad Põhja-Rootsis ellu kolm meeskonda, kellest kahe töötajad ja tehnika pärineb Soomest. Piirkonna kolm asfalditehast toodavad asfaldimassi, mida sel aastal laotatakse Põhja-Rootsi teedele umbes 170 000 tonni.

Lemminkäinenil on kontor Luleå kesklinnas. Andreas töötab ise päevases vahetuses, aga asfalteerijad töötavad tihtipeale öösiti. Tööohutust jälgitakse objektidel hoolikalt ja arvesse võetakse kõikide riikide erinevat seadusandlust: Rootsis on palju rohkem ametlikke nõudmisi asfalteerimistöödele, kui näiteks Soomes.

Tekst: Pirkko Koivu
Fotod: Kai Tirkkonen

24.08.2015

18 inimesele meeldib see