Anne Agnvall

Anne töötab Rootsis maa personalijuhina.

Sündisin Oulus, Põhja-Soome suurimas linnas. Õppisin Helsingi Majandus- ja Ärijuhtimise Kõrgkoolis ning töötasin Helsingis kümme aastat erinevatel personalijuhtimise ning juhtimiskonsultatsioonidega seotud ametikohtadel. Kolisin 2006. aastal Stockholmi. Enne Lemminkäinenisse tööle tulemist olin Rootsis erinevatel personalijuhtimiskohtadel infotehnoloogia, panganduse ja kindlustuse valdkonnas.

Sain maa personalijuhiks septembri alguses. Hetkel olen Rootsis Lemminkäinenis ainus personalijuhtimistöötaja, mistõttu hõlmab minu töö kõiki personalijuhtimise tahke alates haldus- ja operatiivküsimustest kuni äristrateegiateemaliste aruteludeni. Kuulun maa teedeehitus- ja infraprojektide juhtimismeeskondadesse ning kontserni personalijuhtimise meeskonda.

Parim asi minu töös on inimestega lävimine. Tahan töötada ärile suunitletult kooskõlas meie väärtustega ja individuaalsetele vajadustele tähelepanu pöörates. Tunnen, et tegu on teenust osutava kutsealaga, ning olen saavutanud edu, kui juhid, töödejuhatajad ja töötajad mind usaldavad.

Väärtused on mulle südamelähedased. Tahan osaleda Lemminkäineni ehitamises ettevõtteks, kus aitame üksteisel töötada, lävida ja teha otsuseid kooskõlas oma väärtustega.

Karina Tommik küsis, mida kolleegide juures enim hindan. Hindan nende avatust, õiglustunnet ja ausust ning ka nende võimet keskenduda lahendustele. Töötajatena arenemiseks vajame ausat, konstruktiivset tagasisidet oma töö kohta ja avatuse õhustikku, kus on lubatud ka erinevad arvamused.

Soovin küsida kolleegilt, mis teda hoonete ja ehituse puhul enim innustab ning proovile paneb?

Tutvuge meie eelmise intervjueeritavaga
Karina Tommik

Tekst:
Foto: Erja Lempinen

15.12.2015

8 inimesele meeldib see