Rantaväylä tunneli kaevamistööd on lõppenud

Poolteist aastat kestnud kaevamistööd Tamperes asuvas Rantaväylä tunnelis jõudsid lõpule ja seda tähistati Soome tava kohaselt põranda tõrvamisega.

Soomes Tamperes paikneva Rantaväylä tunneli kaevamistööd kestsid poolteist aastat ja need lõpetati ametlikult 17. juunil 2015 põranda tõrvamise peoga. Kaevamistööde käigus veeti ära kokku 650 000 kuupmeetrit kivirahne. See teeb 100 000 veoautokoormat, mis moodustaksid ritta panduna Helsingist Leetu ulatuva kolonni.

Seejärel alustatakse järgmiste tööetappidega, nagu teede, seinakatete ja tehnorajatiste ehitamine ning tehnosüsteemide paigaldamine.

Maa-aluste ehitustööde lõpu tähistamine Soome tava kohaselt

Põranda tõrvamine on kaevandus- ja tunneliehituse valdkonnas levinud vana Soome komme, mis on alguse saanud sellest, et sajandeid tagasi püüti just nii – kuigi enamasti asjatult – algelisi kaevandusi tihendada. Tõrv sobib pigem paatide ja majade tihendamiseks.

Ent see tava on siiani elujõuline. Ehitajatele meeldib endiselt tähistada seda, et ehitustöödega on ühele poole saadud. Veel arvatakse, et põranda tõrvamine peletab valmis hoonest kurjad vaimud eemale. Seda kommet võib ehituse valdkonnas võrrelda tunnelikäikude piduliku ühendamistseremooniaga või sarikapeoga. Eelkõige on see aga siiski ehitajate pidu.

Lemminkäineni Soome haru töötajad tutvustavad seda tava aktiivselt ka teistes riikides. Viimati korraldati põranda tõrvamine Rootsis asuvas Kiruna kaevanduses, kui meie töölõik seal valmis sai.

Tekst: Riikka Vuokila
Pildid: Susanna Lyly

17.11.2015

2 inimesele meeldib see