Positiivne tulemus

Meie 2015. aasta personaliuuringu tulemustest ilmneb, et oleme tööandjaga rahul.

Tegu oli esimese aastaga, kui osadel ehitusobjektidel kasutati personaliuuringule vastuste kogumiseks ühiseid tahvelarvuteid. Eksperiment sai positiivse vastukaja osaliseks ja meie eesmärk on seda tulevikus laiendada. Enamik meie töötajaist vastasid küsimustikule elektrooniliselt ja ülejäänud täitsid selle paberkandjal.

Meie üldine rahulolutase oli 4 (skaalal 1–5). Tulemus oli väga hea, arvestades ettevõtte suurust ja arvukaid muudatusi, mis viimastel aastatel on rakendatud. Andsime madalaimad hinded ühtekuuluvustunde ja ettevõtte võime eest end taasavastada. Arenguvajadused toodi välja ka varem ning on lisatud meie 2016. aasta tegevuskavadesse. Andsime kõrgeimad hinded tööohutuse ja vastutustunde eest. On selge, et meie investeeringud nendesse tahkudesse hakkavad end näitama.

Töödejuhatajad arutavad tulemusi meeskondadega ja lepivad kokku arendusmeetmed. Täiendavat teavet ja abi pakub personalijuhtimine.

Tekst: Pauliina Pykälä
Foto: Lemminkäinen

Meie vastused:

  • Üldhinne 4 (võimalikust 5-st) tööga rahulolu eest
  • Kokku 3390 vastust
  • Vastamismäär 65%
  • Koostöö ja uuendamise seisukohast on arenguruumi enim
  • Tunneme, et oleme saavutanud suurimat edu tööohutuse ja vastutustunde alal

15.12.2015

3 inimesele meeldib see