Lemminkäineni finantsaruannete uudiskiri 2014

Lemminkäineni finantsaruannete uudiskiri 2014: tugevam bilanss ja parem kasumlikkus tõhususe suurendamise kaudu.

„2014. aasta oli Lemminkäinenile väga keeruline. Sellest hoolimata olid kevadel võetud meetmed tõhusad ja meie suunamuutus kulgeb hästi. Meie peamised eesmärgid on tugevdada bilanssi ning parandada kasumlikkust ja konkurentsivõimet," sõnas Lemminkäineni president ja tegevjuht Casimir Lindholm.

„Kevadel algatasime kulude kokkuhoiu programmi „Deliver 2014", mis keskendus eelnimetatud eesmärkidele. Programm võimaldas meil taastada positiivse tulemuse Norras ja parandada kasumlikkust Venemaal. Kahjuks oli programmi tagajärg ka personali vähendamine."

„Meie tulemused on eelmise aastaga võrreldes selgelt paranenud. Soomes on toiminud hästi käimasolevad taristuprojektid, sillutiseäri ja hooneehituse arenguprojektid Suur-Helsingis. Hoolimata Venemaa ebakindlusest on eluasememüük olnud vilgas ja oleme Peterburis lõpule viinud kaks suurt elamuprojekti. Pehme ilm on pikendanud sillutushooaega kõigis riikides, kus me tegutseme."

„Meil on 2015. aastaks hea lähtepunkt, kuigi turuolukord on ikka veel keeruline. Meie eesmärk on suurendada konkurentsivõimet oma tegevuse tõhustamise kaudu. Lisaks keskendume projekti- ja riskijuhtimisele, talvise tegevuse kavandamisele ja sõidukipargi optimeerimisele. See loob kindla aluse meie konkurentsivõime tugevdamiseks taristute rajamisel Põhja-Euroopas."

Finantsaruannete uudiskiri 2014 (inglise keeles)

20.03.2015

2 inimesele meeldib see