Klientide tagasiside

Korraldame kliendirahulolu uuringut korrapäraselt kõikides riikides, kus tegutseme. Allpool on viimase uuringu tulemused:

Positiivne – mis klientidele meie juures meeldib

Kliendid on meiega senisest enam rahul. Üldiselt on nende rahulolutase endiselt hea, kusjuures hinne on 34 (2013. aastal 23). Nende rahulolutase erineb mõneti olenevalt riigist ja tegevusalast.

Meie klientidest on 68% meiega täiesti või äärmiselt rahul ja 44% meie klientidest soovitaks meid kolleegile või tuttavale (hinne 9 või 10 skaalal 1–10).

Klientide sõnul on meiega lihtne koostööd teha. Nad hindavad meie asjatundlikkust ja ei näe probleeme meie praeguste teenusevaliku osas.

Suurepärase klienditeeninduseni on meil veel pikk tee käia (hinne 40+), kuid meie eesmärk olla üks valdkonna parimaid ehitusettevõtteid on täiesti saavutatav, kui jätkame süstemaatilist tööd kliendirahulolu parandamise kallal.

Negatiivne – mille kallal meil tööd on vaja teha

Klientide sõnul on vajab parandamist meie suhtumine projektide käigus esinevates probleemolukordades ja pretensioonide menetlemisel. Need protsessid võtavad ka kaua aega. Lisaks on arenguruumi meie töö kvaliteedi osas.

Segmentide ja maade juhtidele on edastatud vajalike arendusmeetmete rakendamiseks tulemuste kohta täpsemat teavet. Lisateavet küsi töödejuhatajalt.

Tekst: Riitta Sippola

Mida oskame hästi?

  • Lihtne koostööd teha
  • Asjatundlikkus

Mis vajab parandamist?

  • Meie suhtumine probleemolukordades
  • Meie töö kvaliteet
  • Projektijuhtimine

Skaala:

  • 40+ suurepärane
  • 20–39 hea
  • 0–19 rahuldav
  • < 0 tugev

15.12.2015

2 inimesele meeldib see