Avaliku ja erasektori koostöö ning ühistegevus – uued partnerlusvõimalused

Tavapäraselt on Lemminkäinen, klient ja teised töövõtjad ajanud igaüks oma asja, kuid nüüd oleme seadnud esikohale koostöö.

Teenused AE-koostöö valdkonnas aitavad säilitada investeeringute väärtust

Meie teenuseid AE-koostöö valdkonnas saab kasutada juba alates hoone projekteerimisest ja ka pärast selle valmimist, näiteks 25-aastase investeerimisperioodi jooksul. Selle aja jooksul kanname meie hoolt objekti hoolduse, korrashoiu, eraldi kokkulepitud kasutajateenuste ja hooldusremonditööde eest.

Selline tegevusmudel eeldab toimivaid koostöösuhteid, pädevuste lõimimist ja poolte erinevate vajaduste mõistmist. Kooliprojektide puhul töötame koostöös haridusekspertide ja lõppkasutajatega välja avatud ja moodsa õpikeskkonna.

Kui objekt on hästi projekteeritud ja selle eest kantakse korralikult hoolt, tunnevad inimesed end seal mugavalt ning omanik võib olla kindel, et tema investeering säilitab oma väärtuse.

Oleme Soomes AE-koostöömudeli alusel ehitanud põhimaanteesid, võttes peale rahastamise ja ehitamise enda kanda ka teehooldustööd.

Ülevaade ühistegevusest

Ühislepingu sõlmimisel töötavad projekteerijad, töövõtjad ja klient ühes ja samas organisatsioonis. Töö käib tõhusalt: kõik tegutsevad kokkulepitud eesmärkide nimel ja teave projekti kohta on kõigile korraga kättesaadav. Jagatakse nii riske kui ka eeliseid.

Ühistegevus toimib samamoodi nagu mõttekoda. Ühiselt töötades saame kiiresti katsetada uusi ideid, lühendada valmimisaega, vähendada riske ja hoida kokku vahendeid.

Tekst: Riitta Sippola

AE-koostööprojektid Soomes

  • Heinsuo keskkool ja Kalliola kool Hollolas
  • Pudasjärvi kooli õppelinnak (puithooned)
  • Kastelli kogukonnakeskus Oulus
  • Neli kooli ja päevakeskus Kuopios
  • Mitu politsei- ja kohtumaja üle Soome
  • E18 Lohja-Muurla maantee

Meie ühisprojektid Soomes

  • Rantaväylä tunnel Tamperes
  • Hiukkavaara kogukonnakeskus Oulus
  • Kempele tervisekeskus
  • Lühem versioon : sillutustööd Helsingi lennujaamas

20.10.2015

3 inimesele meeldib see