Väärtused on alati nähtavad.

Väärtused võivad tunduda kauged, ent need kajastuvad alati meie käitumises – töö ja vabal ajal.

Meie väärtused tulevad iseäranis ilmsiks meie võimes teha teistega koostööd. Nagu ütles Casimir meie strateegia avaldamise puhul, oleme mängus võitmiseks, kuid võitmine põhineb meeskonnatööl ja piiratud ressursside kasutamisel. Edu saavutamiseks peame tegutsema ühtse Lemminkäinenina. Peame suunama tähelepanu endale ja unustama „nemad".

Kuidas kajastuvad väärtused inimese töös? Loodan, et kõik mõtlevad järele, mida igaüks meie väärtustest tähendab nende igapäevatöö seisukohast. Näiteks tähendab väärtus „Oleme lugupidavad ja usaldavad." erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. Kas näitad üles usaldust ja lugupidamist kolleegide, klientide ja koostööpartnerite vastu?

Loodan samuti, et võtad aja Lemminkäineni strateegiast arusaamiseks. Töö muutub veelgi olulisemaks ja tähendusrikkamaks, kui saad aru oma eesmärkidest. Teisisõnu anna endast parim ja usu, et ka kolleegid annavad endast parimat. Anna tagasisidet avalikult, sest meie kohustus on soodustada koostööd ja positiivset vaimu.

Meie personaliuuringu tulemustest ilmneb, et oleme pühendunud ja tööandja üle uhked. Loodan, et tunneme tulevikus oma töö veelgi suuremat uhkust. Õige suhtumine, oskuslik juhtimine ja meeskonnatööd on meie edu pant.

Tania Jarrett
Personalivaldkonna üldjuht

Väärtused on alati nähtavad.

Seame inimesed esikohale.
Oleme lugupidavad ja usaldavad.
Tegutseme edu saavutamiseks partneritena.

15.12.2015

24 inimesele meeldib see