Täppislõhketööd Norras

2000 kuni 11 000 liitrit sekundis. Iga tund. Iga päev. 365 päeva aastas. VEASi veepuhastustehas käitleb Oslo reovett Slemmestadis asuvates rajatistes. Lemminkäinen ehitab vatitikkude viimseks käitlusretkeks uue šahti ja mäehalli.

„Meie Slemmestadi rajatistes käideldakse Lääne-Oslo 600 000 elanikuga piirkonna tänavate ja kanalisatsiooni reovett. Reovesi siseneb meie rajatistesse merepinnast 15 meetrit allpool asuva toru kaudu ja see pumbatakse merepinnast kuni 7 m kõrgusel asuvasse nelja pöördfiltrisse, mis filtreerivad sellest välja tahke materjali," sõnas VEASi projektijuht Per Torp.

Tahke materjal on teisisõnu salvrätid, nõudepesulapid, mähkmed ja muud esemed, mida ei tohiks WC-st alla lasta või tänavale jätta, kuid mida reoveest siiski leiab. VEASi kohaselt on tahke materjali kogus reovees ja kanalisatsioonis viimaste aastatega tajutavalt kasvanud. VEASi rajatised Slemmestadis Oslos ehitati 1980. aastal ja neid tuleb uuendada.

„Me tahame parandada protsessi seda osa, mille käigus reovett esmaselt filtreeritakse. Selle eesmärk on parandada tõhusust ja täita hügieeni- ning töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid" sõnas Torp.

Maa-alune töö

Töö sai endale Lemminkäineni Norra ehitusosakond ning nad töötavad objektil koos tunneli- ja kivimispetsialistidega, keda juhib Tomas Lindström.

„Me õhime pöördfiltrite alla uue mäehalli, mida hakatakse kasutama tahke materjali konteinerite ladustamiseks ja transpordiks. Ehitame ka šahti, mis ulatub pöördfiltritest alla konteineriteni. Kui meie töö on lõppenud, hakatakse tahket materjali töötlema suletud süsteemis, kus see liigub mööda torusid läbi filtrite, šahtist alla konteineritesse ja transporditakse viimaks veokite abil lattu," sõnas Lindström.

Ettevaatlik lõhkamine

Lindströmi sõnul on lõhketööd mõnevõrra erilised. „VEASi rajatistes on gaasimootor, mis toodab elektrit biogaasi abil, mis on toodetud filtreerimisel käideldud jäätmetest. Gaasimootor on raputamise suhtes tundlik, seepärast tuleb lõhkamistöid teha erilisel moel."

Seni on ka VEAS rahul olnud. „Olgugi et projekt pole lihtne, oleme selle teostusega rahul. Lisaks on see esimene kord, kui meil on töövõtja, kes pole haiguse tõttu töölt puudunud. See näitab, et Lemminkäinen võtab töötervishoidu ja tööohutust tõsiselt," sõnas projektijuht Per Torp.

Mõned faktid

Tellija: VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap)
Koht: Slemmestad, Asker, Norra
Projekt: mäehalli laiendamine, et ehitada VEASi filtreerimisel tekkiva tahke materjali käitlemiseks parem lahendus. Tahke materjal on reovee ja kanalisatsiooni jäätmed või prügi, mis VEASi süsteemi abil filtreeritakse. Projekti raames eemaldab Lemminkäinen 2500 m3 kivimeid.
Projekti kestus: 5–6 nädalat

Tekst ja foto: Tom Andre Aas

Juht Tom Lindström, Lemminkäinen

Peame VEASi projektijuhtidega tihedat kontakti, et projekti teostus häiriks nende igapäevategevust võimalikult vähe. Kasutame üksiklaengu lõhkamist, eraldi lõhkamisaega iga augu jaoks ja elektrondetonaatoreid, et vähendada rappumist.

Töödejuhataja Anders Helge Bratteland, Lemminkäinen

Jah, raputuspiirang nõuab hoolikat tegutsemist. Lisaks koosneb mägi savikildast, mis muudab töö väga keerukaks.

Objektijuht Magnar Breimoen, Lemminkäinen

Need on kõrgtasemel hoolikad lõhketööd. Oleme meeskonnana kaua koos töötanud ja lahendame probleeme töö käigus. Siiani on projekt plaani järgi kulgenud.

21.04.2015

9 inimesele meeldib see