Sügavale sisse Tallinnas

Eelmisel aastal avastas Tallinna Vesi, et osa pinnasest Tallinna populaarse ranna lähedal vajub. Kuna koht asub Tihase tunnelkollektori kohal, asuti kiiresti tegutsema. Pärast hoolikat kontrolli pöördusid nad meie poole.

Tihase tunnelkollektor on oluline kanalisatsiooni läbilaskekoht, mille kaudu suunatakse kahest suurest elamupiirkonnast kogutud reo- ja vihmavesi Paljassaare reoveepuhastisse. Tunnel teenindab 75 000 – 90 000 inimest ehk umbes üht viiendikku Eesti pealinnast.

Oli selge, et osa ühest betoontunnelist hakkas pragunema, tõmmates ümbritseva pinnase oma voolu. Tunnelkollektor on suhteliselt uus – see rajati 1980. aastate lõpus kavandatava elueaga üle 100 aasta.

Vaja põhjalikke teadmisi

Tunneli hädade põhjus on endiselt selgusetu, kuid selge oli vajadus lahendada probleem kiiresti, et vältida pinnase erodeerumist ja ummistuse teket.

„Kuna tunnel asub sügaval maa sees, siis ei olnud võimalik avarii kohta üksikasjalikku teavet saada. Kuna me aga teadsime täpselt, kus vajumine toimus, teadsime umbes ka seda, mitu meetrit tunnelit tuleb välja vahetada," sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Ent see ei ole lihtne ülesanne. „Töö on keeruline, sest tunnel on sügaval ja kasutuses. Me ei saa vett täielikult teistesse tunnelitesse suunata. Tuleb silmas pidada ka piirkonna keerulist geoloogilist olukorda," sõnas Timofejev.

Ta selgitas, et algusest peale kaasas Tallinna Vesi Tallinna tehnikaülikooli insenertehnilised spetsialistid ja äriühingu suurima aktsionäri United Utilities spetsialistid, sest neil on pikaajalised kogemused ja oskusteave taoliste küsimuste lahendamiseks.

Timofejev rääkis: „Meil oli vaja ettevõtet, kellel on suured kogemused vundamentide rajamisel, iseäranis ehitustööde tegemisel põhjavee tasemest allpool. See on peamine omadus, millega Lemminkäinen silma paistis."

Tõsine töö maa all

„Me renoveerime selle šahti täielikult," sõnas Lemminkäineni projektijuht Olli Ormio, osutades sügavale kraavile. Enne kui vana toru saab välja kaevata ja välja vahetada, tuleb ümbritsevat ala tugevdada mõlemale poole maasse ridade kaupa rammitavate sulundvaiadega. Seejärel ehitatakse vaiade alla betoonalus, kasutades süsttsementeerimist – see on meetod, mis hõlmab puurimist ja vedela betooni süstimist pinnasesse.

„Kõige keerukam on selle koha veekindlaks muutmine. Pinnas koosneb vaid liivast ja setetest. See ei kanna midagi, kui märjaks saab. Ja tööde tegemise koht on üsna palju allpool põhjavee taset," sõnas ta.

Tehniliste takistuste sekka kuulub ka süsttsementeerimissammaste paigaldamine sulundvaia külgedele. Kaldenurk peab olema väga täpne, vastasel korral ei omanda alus vajalikku kuju.

„See on päris keeruline," selgitas Olli. „Kõik toimub 17 meetri sügavusel – sügavamal kui sügavus, milleni me kaevame. Seega ei näe me, kas plaan õnnestus. Me saame teada alles siis, kui märkame, et alus ei ole valmis. Sellisel juhul on meil ülikeerulised probleemid sellega, et altpoolt hakkab üleskaevatud kohta lisanduma pinnast ja vett."

Teadmiste vahetamine kolleegidega

Mais alanud projekti graafik on väga pingeline. Töö käib 12 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas. Selleks, et tempot hoida ja vahetusi katta, osalevad projektis kolm Lemminkäineni meeskonda: üks Soomest, üks Eestist ja üks Lätist. See rahvusvaheline kooslus annab ka õppimisvõimalusi.

„Meie eesmärk on hoida masinaid töös võimalikult kaua ning õpetada oma Eesti ja Läti kolleegidele süsttsementeerimist. Me kasutame töö tegemiseks Soome meeskonda. Mõte on õpetada meetodit kohalikele töötajatele ja kohalikele töödejuhatajatele," sõnas Olli.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peaks Tihase tunnelkollektor olema 2015. aasta lõpuks töökorras ja seda populaarset ujumiskohta ümbritsev pinnas peaks olema taas stabiilne.

Faktid:

  • Tellija: AS Tallinna Vesi
  • Tunneli sügavus: 10 meetrit
  • Peamised ehitusmeetodid: sulundvaiade paigaldus, süsttsementeerimine
  • Projekti algus: 2015. a mai
  • Valmimisaeg: 2015. a lõpp

Tekst: Steve Roman
Fotod: Sergei Zjuganov


Olli Ormio

Vahur Sepp, puurimisseadme operaatori abi, Lemminkäinen Eesti

„Minu ülesanne on teha kõike, mida on puurimiseks vaja: puuri pikendada, puhastada ja muid selliseid väikseid asju. Mulle meeldib siin väga. Õhkkond on suurepärane ja meil on tore meeskond. Inimesed on sõbralikud ja kõik saavad väga hästi läbi. Me oleme ainus ettevõte Eestis, kes sellist tööd teeb, nii et alati on uusi ülesandeid – nii on võimalik mõelda ja teha rohkem. See on väga lahe."

Simo Majanen, pumpamisseadme operaator, Lemminkäinen Soome

„See on minu jaoks esimene kord töötada koos Eesti ja Läti meeskondadega. Tegelikult pole vahet. Jah, keeleprobleeme tuleb ette, aga need lahendame ära. Kuna projekt on keerukas, on mõnel päeval probleeme rohkem kui teisel. Kui probleeme pole ja päike paistab, siis on väga tore töö. Meeldiv on olla ranna lähedal. Mõnikord lähen jalutuskäigule."

Rinalds Bumanis, objekti insener, Lemminkäinen Läti

„Mul on selle projekti suhtes hea tunne – see on hea kogemus. See on ka rahvusvaheline projekt. Süsttsementeerimist teeb Soome meeskond. Me õpime midagi uut, sest pole sellist tööd Lätis teinud. Soomlased õpivad, kuidas me teeme sulundvaiastamist. Kõige olulisem on, et me töötame ühtse meeskonnana ja kõik teavad, mida nad teevad. See on üldjoontes huvitav projekt ja riskid on suured, ent iga samm on hoolikalt kavandatud, nii et riskid on minimaalsed ja töö saab korralikult tehtud."

3.11.2015

7 inimesele meeldib see