Rantaväylä tunnel

See hiigelprojekt rajab teed uuele elurajoonile Tamperes Soomes. Oktoobris 2013 algatatud suurprojektiga viiakse osa Rantaväylä teest tunnelisse. Peale tunneli ehitame piirkonda kaks eritasandilist ristmikku.

Töö valmib 2017. aasta sügisel. Kogu lepingu sihtkulu on ligikaudu 180,3 miljonit eurot. Pärast seda, kui liiklus on tunnelisse ümber suunatud, ehitab Tampere linn vabanenud maa-alale uue elurajooni.

Koostöö alliansina

Rantaväylä tunneli alliansi moodustavad Tampere linn, Soome transpordiamet, Lemminkäinen ning insenerifirmad Saanio & Riekkola Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Allianssleping põhineb ühisel töökorraldusel, kõigi kaasatud osaliste pideval tihedal koostööl ning üksmeelsetel kokkulepetel seoses selliste aspektidega nagu sihtkulud, riskide jagamine ja töömeetodid.

Kuna kliendid ja teenusepakkujad hoiavad kokku, kui projekt valmib eesmärkhinnast odavamalt, on alliansi liikmete huvides kiiresti ehitada ning kõik probleemid võimalikult sujuvalt koostöös lahendada.

Töö sujub hästi siis, kui eesmärgid on ühised

Rahul mees – nii sobib kirjeldada alliansslepingu projektijuhti Esko Mularit (pildil). Tema vastutab Rantaväylä tunneli lepingu eest. Töö Soome pikima maanteetunneliga (2,3 km) läheb plaanipäraselt. Esko usub, et see võib olla tingitud suuresti alliansslepingu mudelist. Kui nii kliendid kui ka töövõtjad istuvad sama laua ümber, lahendatakse küsimused kiiresti ja üksmeelselt.

Tampere linnavolikogu jõudis pärast pikaleveninud arutelu tunneli ehitamises otsusele. Hankemenetluse tulemusena valiti Lemminkäinen projekti peatöövõtjaks.

Hinnal oli pakkumismenetluses kaalu ainult 25% ulatuses. Ülejäänud teguritena võeti arvesse kvalitatiivseid näitajaid, nagu pakkumises osaleva ettevõtte tõhusus ja usaldusväärsus.

„Keskkond oli samuti oluline tegur, sest see ehituspaik asub keset linna. Näsijärv on kohe seal lähedal ja meil tuleb töötada ka põhjavee tasandil."

Sel Soome mastaabis tohutul projektil on ulatuslik mõju Tampere taristule. Näiteks on gaasi-, elektri-, side-, vee- ja kaugkütteliinide ümberkolimine kulukas ettevõtmine. Allianssleping on osutunud taristupusle lahendamisel hädavajalikuks.

Faktid

  • Personali arv saavutab haripunkti aastal 2015 – umbes 400 töötajat.
  • Kokku loob meie projekt umbes 1000 inimtööpäeva aastas.
  • Õnnetusi oli Rantaväylä ehituse algusjärgus lubamatult palju.
  • Ükski õnnetus polnud raske ja halvimal juhul lõppes see mõnepäevase haiguslehega.
  • Sellest hoolimata reageerisime sellele: parandasime tööetappide plaanide rakendamisega seotud sissejuhatavaid koolitusi, korraldasime tööohutuskampaaniaid ja palkasime tööohutuskoordinaatori.

Tekst ja foto: Juho Paavola

Merja Tyynismaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Mina vastutan alliansi kommunikatsiooni ja keskkonnajärelevalve eest. See tähendab, et ma olen seotud tihedalt projektisisese suhtlusega ning ka projektiosaliste suhtlusega kohalike elanike ja meediaga. Ehitus on keeruline, sest ehituskoht asub keset tiheasustusega ala ning aktiivse liiklusega teede- ja tänavavõrgustikku. Kuigi paljud tamperelased on tunneli poolt, on ka neid, kes avaldavad selle ehitamisele tugevat vastuseisu. See tähendab, et on hädavajalik suhelda kohalike elanikega ja neile täpset teavet anda. Me peame oluliseks nende muret tõsiselt võtta ja püüame alati teha kõik, mis meie võimuses.

Mauri Mäkiaho Soome transpordiamet

Osalen alliansslepingus esimest korda. Ma leian, et tegu on suurepärase käsitlusviisiga. Probleemidele leitakse lahendus ühiselt ja neid ei jäeta kunagi üksiktöötaja lahendada. Olen osalenud paljudes tee-ehitusprojektides, kuid see siin tundub olevat ainulaadne. Selliste projektide elluviimiseks võib sageli kuluda aastakümneid, kuid hoolimata siinse ettevõtmise mastaabist ja eripärast valmib see juba 2017. aastal. Olles osalenud selles projektis alates planeerimise etappidest, ootan ma selle valmimist tõesti pikisilmi. Ma ei jõua seda ära oodata.

Harri Vehola Lemminkäinen

Selle piirkonna projektijuhina vastutan ma kogu tunneli ehitamise eest. Ma tegelen hankega, leian alltöövõtjad, annan konsultantidele juhiseid ja koostan ajakavad. Me töötame kivimipinna lähedal ja hoonete all, niisiis peame keskkonnaga kogu aeg arvestama. Selle asemel, et alustada kummastki otsast, ehitasime keset tööpaika juurdepääsutunneli, kasutades selleks Näsinkallio spordihoone olemasolevat juurdepääsutunnelit. Me alustame keskelt ning kaevame kaks maanteetunnelit itta ja kaks läände.

10.03.2015

11 inimesele meeldib see