Korterid kanali ääres

Esimene etapp Lemminkäineni Tapiola projektist Peterburi ajaloolises keskuses on lõppenud. See koosneb 339 korterist.

Selle 2013. aastal algatatud projekti esimene etapp viidi lõpule 2014. aastal. Kõik sealsed korterid antakse ostjatele üle 30. juuniks. Teine etapp, mis hõlmab 418 korterit, lõpetatakse 2015. aasta lõpuks. Kokku ehitatakse Obvodnõi kanali äärde 757 mugavusklassi korterit.

Tapiola on Lemminkäineni elamuarendus- ja -ehitusprojekt. Meie vastutame selle ehituse ja müügi eest.

Olenevalt hoone osast on Tapiolal 9–14 korrust. Korterite põrandapind moodustab kokku umbes 52 000 m2. Lisaks asub esimesel korrusel ligikaudu 4000 m2 eraldi müüdavat kontori- ja äripinda ning 360 maa-alust parkimiskohta. Teine etapp hõlmab ka päevakeskust.

Proovile panev ehitus

Üldtööde juhataja Andrey Morozov näeb projekti kõige keerulisema osana kahekorruselist maa-alust parklat. Peterburi on ehitatud soisele pinnasele, mistõttu paneb maapind ehitaja võimed proovile.

Kaevand on kaevatud etappide kaupa eri tasanditel, kasutades lamevaiu ja sulundseinu. Lamevaiade elemendid viidi 12 meetri sügavusele. Sulundseinu toestati rõhtstruktuuride abil. Vundament koosneb kohapeal valatud plaatidest, mis toetuvad vaiadele.

Kaevandisse rammiti kokku 33 kilomeetrit raudbetoonist vaiu.

„Leidsime mitmesuguseid vanu vundamente, Vene impeeriumi ajast pärit telliseid ja Teise maailmasõja aegseid suurtükikesti," sõnas Andrey.

Kohalik tööjõud

Ehitusel töötab ligikaudu 400 inimest, kellest umbes 20 on alltöövõtja töötajad. Objektijuht Evgeniy Sernovi kohaselt on tööpaiga ohutus kõrgtasemel, kuigi aeg-ajalt tuleb teatud küsimustega tegeleda, eriti kui on tegemist uute alltöövõtjatega, kes veel ei tunne ettevõtte reegleid.

Lemminkäinen nõuab oma tarnijatelt kvaliteeti. Tapiola projekti on kaasatud ka Soome ettevõtjaid. Näiteks vastutavad Soome ettevõtted akende tarnimise ning välisseinte krohvimise ja värvimise eest. Seinapaneelid pärinevad Peterburis asuvast vabrikust, mis kuulub Soome firmale Betset, kes on Morozovi sõnul olnud pikaajaline ja paindlik partner.

Tapiola on projekteerinud Peterburis tegutsev ettevõte T-arhitektid, kuid ehitustehnilise poole eest vastutas Soome ettevõte Sormanen & Timonen Oy. Insenerivõrkude projekteerimise eest kandis vastutust Vene ettevõte ZAO VISKO.

Tihe graafik

Evgeniy sõnul on ehitus Venemaal muutumas. Kasutusel on veel vanad ehituseeskirjad, SNiP standardid, kuid lubatud on kergemad struktuurid ja see vähendab kulusid. Näiteks kasutati maa-aluse parkla vahelagede ehitamisel õõnesplaate.

Evgeniy on kvaliteediga rahul, kuid graafik on tõesti tihe.

„Esimeses etapis olid suureks katsumuseks kanalipoolse fassaadi kaunistused, sest fassaad jäljendab Peterburi vana arhitektuuri. Teine etapp kulgeb samuti kiires tempos," sõnas Sernov.

Fakte

  • Soine pinnas Peterburis muutis vundamendi ehitamise keeruliseks.
  • Kaevandisse rammiti kokku 33 kilomeetrit raudbetoonvaiu.
  • Objektil töötab ligikaudu 400 inimest.
  • Raskeid õnnetusi on suudetud ära hoida.
  • Aeg-ajalt tuleb teatud ohutusküsimustega tegeleda, eriti kui tegemist on uute alltöövõtjatega, kes veel ei tunne ettevõtte reegleid. Need küsimused on enamasti seotud kiivri ja turvarakmete kasutamise, suitsetamise ning tööpaiga puhtusega.
  • Esimeses etapis valminud korterid antakse ostjatele üle 30. juuniks. Teise etapi tööd saavad valmis 2015. aasta lõpuks.

Tekst: Santeri Pakkanen
Fotod: Sergei Grachev

Tootmisinsener Alexandr Dobrolyubov, Lemminkäinen

Ma liitusin Lemminkäineniga kaks aastat tagasi. Varem töötasin Pulkovo lennujaama arendavas ettevõttes. Kvaliteet, töökorraldus ja tööohutus erinevad suuresti. Suur erinevus on ka töötajate suhtumises. Lemminkäinenis toetavad inimesed üksteist ning järelevalvajad ja töötajad teevad sujuvat koostööd. Kõik tunnevad oma rolli ja töötavad ühise eesmärgi nimel.

Betoonitööline ja plaatija Viktor Smirnov, Lemminkäinen

Kanalipoolsele fassaadile on keeruline kaunistuselemente paigaldada, sest me pole sellist tööd varem teinud. Soome firmad on usaldusväärsed. Olen töötanud ehituses pikka aega, nii et ma tean, millest räägin. Olen soomlastega töötanud alates 1994. aastast ja Lemminkäinenisse tulin ma Juha Vättö juurde tööle paar aastat tagasi. Usaldame teda.

Projektijuht Dmitri Adykanov, ZAO VISKO

Tapiola mitmed aspektid erinevad teiste arendajate projektidest Venemaal. Näiteks on vahelae sisse paigaldatud liinid ja võrgud. Ventilatsiooni- ja kanalisatsioonitorustikud paiknevad paneelide sees. Kasutatakse ainult moodsaid seadmeid ja materjale. Korterites on kasutusel energiatõhusad lahendused. Näiteks saab korterist väljudes kütte ühe nupuvajutusega välja lülitada. Oleme Lemminkäineniga aastaid koostööd teinud. Ta on usaldusväärne ettevõte.

18.03.2015

19 inimesele meeldib see