Väike-Maarja keskusest sai ehitusplats

Väike-Maarjas alustati hiljuti aleviku keskosa ümberkujundamist.
Praegu käib parkla rajamine vallamajatagusele alale ja see peaks valmima veel sel aastal.

Tänavu kavatsetakse ka keskväljakul töödega alustatada ja neid järgmisel aastal jätkata. Keskväljak piiritletakse ja see jääb jalakäijate päralt. Väljakule tuleb istumisalaga puhkerajatis koos tualettide ja rattaparklaga.
Uueneb ka esindusväljaku läheduses paiknev Jakob Liiva pargi ja päästekooli vahele jääv ala, korrastatakse tiikide ümbrus. Rekonstrueeritakse tiikide lagunevad betoonääred, ümbruskonda rajatakse hulk jalakäijatele mõeldud alasid, muutub liikluskorraldus ja uuendatakse kõrghaljastust. Keskväljak ja puhkeala saavad ka uue valgustuslahenduse.

“Aleviku keskmes asuvate parkimisalade ja kõnniteede võrgustiku valmis ehitamine tagab parema ligipääsu ettevõtetele ja asutustele,” ütles Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

Tööd teeb vallavalitsuse korraldatud ehitushanke võitnud Lemminkäinen Eesti AS ning need peavad lõppema järgmise aasta juulis.
Tööd lähevad maksma 1 599 356 eurot, millest EAS-i toetus moodustab 935 700 eurot.

Järgmisel aastal on kavas püsitatada keskväljakule oma aja vägevaima jõumehe Georg Lurichi skulptuur. See töö võetakse ette eraldi ja kulud katab vald oma eelarvest.

Allikas: virumaateataja.postimees.ee