Tapa kesklinn uueneb

Tapa kesklinnas algasid juuni viimastel päevadel rekonstrueerimistööd. Praegu on linna keskosas liikudes juba võimalik aimu saada, milliseks muutub südalinn pärast tööde lõppu.

Suurte ümberehituste käigus rekonstrueeritakse hulk tänavaid ja kõnniteid ning Kirikupark, mis tähendab sisuliselt linna keskosa ümberkujundamist.
Ümber ehitatakse Jaama ja Sauna tänav koos Jaama tänava ringristmikuga, samuti Kalmistu tänav Pika ja Rohelise tänava vahel.
Väga suurel määral uueneb bussijaamatagune Esperanto tänav, mis seni oli olematu tähtsusega kruusatee, mille olemasolu paljud Tapa elanikudki ei teadvustanud.Rajatakse kõnniteed Jaama, Sauna ja Eha tänavale, ehitatakse parklad Vaksali trah­tri kõrvale ja raudteest põhja poole jäävale Valve tänavale. Tuleb ka tänapäevane tänavavalgustus ning lahendatakse sademevee ärajuhtimine.

Korda tehakse ka Kirikupark. Tapa abivallavanem Andrus Freienthal selgitas, et park hõlmab kogu haljastut, mis jääb Jaama, Kesk, Pargi ja Kooli tänava vahele, sealhulgas ka EELK Tapa Jakobi kiriku ja kultuurikoja ümbrust. “Kultuurikojaesine tänav jääb edaspidi vaid jalakäijate kasutada,” tõi Freienthal välja olulise muutuse. Samuti tuleb kultuurikoja kõrvale mänguväljak atraktiivsete mänguelementidega. Kirikuparki rajatakse uued kõnniteed ning ajakohastatakse valgustust, ka paigaldakse uued pingid.

Põhjalikult muutub bussijaama liikluskorraldus, bussijaama eest kaob parkimisvõimalus tavatranspordile, autod saab panna tööde käigus rajatavatesse parklatesse ning ala kohandatakse ümber busside tarvis.

Praeguseks on üsna suures mahus töid juba tehtud. Suuremal osal remonditavatel tänavatel on lõppenud alumiste kihtide ehitus.
Välja on kaevatud kõlbmatu materjal ja pandud kruusa- ja killustikukihid. Paigaldatud on maaalused kommunikatsioonid: kanalisatsiooni- ja sademevete torustikud, samuti tänavavalgustuse elektrikaablid ja valgustusmastide alused.
“Remonditakse kanalisatsioonikaevusid. Paigaldatakse sõiduteede äärekive, ehitatakse kõnniteid ja liiklusohutuse saari. Tänavaid valmistatakse ette asfalteerimiseks. Kirikupargis on suur osa kõnniteedest juba rajatud,” rääkis abivallavanem Andrus Freienthal.

Alustatud on kõlbmatu materjali väljakaevamisega ka bussijaama ümbruses ja Valve tänava parkla alal.
Ulatuslike tööde tulemusena parandatakse eelkõige jalakäijate ning bussi ja rongiga reisijate liikumisvõimalusi ning muudetakse sujuvamaks kesklinna liikluskorraldus.

Kohalikud inimesed on tundnud huvi, kas tänavad ei tule liiga kitsad.
“Tänapäeva normid on teised, kui olid varem. Raskeveokitele on soovitatavaks teelaiuseks umbes 3,5 meetrit ja seda me ka järgime. Aga Tapa kesklinnas ei ole raskeveokite transiiti, seal võivad sõita vaid lubadega kaubaautod ja eritransport. Valdavalt sõidavad kesklinnas sõiduautod ja bussid,” rääkis Freienthal. Abivallavanem sõnas, et lubatud on tänavad ehitada ka laiemad, kuid see ei ole põhjendatud vajaduseta mõistlik juba majanduslikel kaalutlustel, sest iga meetri tee ehitus tähendab lisakulu.

Tapa kesklinna rekonstrueerimistööde näol on tegemist väga suure projektiga, mis täielikult muudab linna keskosa ilmet.
Tapa vald on saanud selle elluviimiseks rahastuse riiklikest piirkondade konkurentsivõimet tugevdavatest toetusprogrammidest. Kokku lähevad tööd maksma 2 389 982 eurot, millest 1 865 407 eurot on toetus EL-i Ühtekuuluvusfondist, 354 575 eurot Tapa valla omaosalus ja 170 000 eurot sihtotstarbeline toetus kaitseministeeriumilt. Ehitustööd kestavad oktoobri lõpuni ja ehitajaks on Lemminkäinen Eesti AS.

Allikas: Virumaa Teataja