Tapa kesklinn läheb remonti

Tapal rekonstrueeritakse sel suvel mitu tänavat ja kõnniteed ning Kirikupark, mis tähendab tegelikult linna keskosa ümber­kujundamist.

Tapa vallavanema Alari Kirdi sõnul on tegemist väga suure projektiga, mis täielikult muudab linna keskosa ilmet ja on saanud rahastuse riiklikest piirkondade konkurentsivõimet tugevdavatest toetusprogrammidest.

“Kui rääkida konkreetselt, siis ehitatakse ümber Jaama ja Sauna tänav koos Jaama tänava ringristmikuga, samuti Kalmistu tänav Pika ja Rohelise tänava vahel, ehitatakse valmis Esperanto tänav,” loetles Kirt.

Lisaks rajatakse kõnniteed Jaama, Sauna ja Eha tänavale, ehitatakse parklad Vaksali trahtri kõrvale ja Valve tänavale, korrastatakse Kirikupark, ehitatakse tänavavalgustus, lahendatakse sademevete ärajuhtimine ning kujundatakse ümber bussijaama liikluskorraldus.

Selle tulemusena parandatakse jalakäijate, bussi- ja rongireisijate turvalisi liikumisvõimalusi ning muudetakse sujuvamaks kesklinna liikluskorraldus.

Kaitseministeerium panustab jätkuvalt rahaliselt Tapa infra­struktuuri ja elukeskkonna parendamisse.

Kokku on tööde maksumuseks 2 389 982 eurot, millest 1 865 407 eurot on toetus EL-i Ühtekuuluvusfondist, 354 575 eurot on Tapa valla omaosalus ja 170 000 eurot sihtotstarbeline toetus kaitseministeeriumilt.
Ehitama hakkab Lemminkäinen Eesti AS.

Allikas: Virumaa Teataja