Kanaküla ja Kõpu vahel algab pooleaastane teeremont

Tulevast nädalast algavad ehitustööd Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme maantee Kõpu–Kanaküla lõigul, kuus kuud kestvate tööde eesmärk on tõsta tee kandevõimet, parandada liiklusohutust ja suurendada sõidumugavust.

Liiklejatel tuleb arvestada, et kohati on liikluskorraldus aeglasem, võib esineda nii tolmu kui ka pori. Remondilõiku ei suleta, kuid võib ette tulla liiklusseisakuid. Tööde puhul, mis nõuavad ühe teepoole sulgemist, kasutatakse foore või liiklusreguleerijaid.

Põhjalik projekt

Projekti käigus võetakse ette sõiduteekatte ja ristmike remont, rajatakse kergliiklusteed Kõpu alevikus. Olemasolev kate freesitakse valdavalt kogu tee laiuses, ehitatakse muldkeha laiendused ja paigaldatakse uued truubid, puhastatakse ja kaevatakse kraavid. 
Rajatakse uus teekate, mis koosneb kompleksstabiliseeritud alusest ja kahekihilisest asfaltkattest. Rajatakse ohutussaared ja paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. 

Kõpu alevikus ehitatakse välja tänavavalgustus, sademeveesüsteem ja tehnovõrgud.Töödega alustatakse Kilingi-Nõmme poolsest otsast ja liigutakse Kõpu poole.
Teelõik paikneb Viljandi maakonnas Kõpu vallas ja Pärnu maakonnas Saarde vallas. 

Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS

Töid teeb Lemminkäinen Eesti AS ja omanikujärelevalvet AS Taalri Varahaldus.
Lepingu raames ehitatakse tolmuvabad katted riigiteedele Tohvri tee 2,2 kilomeetri ja Vastemõisa–Kõpu 3,1 kilomeetri pikkusele lõigule. Kogumaksumus on 3,7 miljonit eurot.

Remonditööd on kavandatud novembrini.

Allikas: Pärnu Postimees