Saarde Kommunaal toob Tihemetsa ühise veevärgi

Saarde Kommunaali OÜ sõlmis Tihemetsa veemajandusprojekti teokstegemiseks projekteerimise-ehituse töövõtulepingu Lemminkäinen Eesti ASiga, ettevõtmise eelarve on 1 605 687 eurot.

Saarde Kommunaali juhataja Morten Aasaroht märkis, et veemajandusprojekti ettevalmistus algas aasta alguses, mil Kommunaali tellimusel koostas Europolis OÜ projekti rahastustaotluse koos lisadega.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas projekti 1 273 308 euroga, mis oli tänavu suurim KIKi keskkonnaprogrammist veemajandusprojektile eraldatud toetus riigis.

“Kõnealuse projekti raames rekonstrueeritakse Tihemetsa aleviku ühisveevärk ja kanalisatsioon ning rajatakse liitumisvõimalused Voltveti tee äärsetele kinnistutele,” selgitas Aasaroht. “Amortiseerunud joogiveetorustiku uuendamise järel paraneb lõpptarbija joogivee kvaliteet, sest vee rauasisaldus väheneb.”

Arvestuslikult rajatakse ja rekonstrueeritakse 5215 meetrit veetorustikke. Isevoolseid kanalisatsioonitorustikke on kavas ehitada 5750 meetrit ja survekanalisatsiooni uuendada 60 meetril. Peale selle on plaanis rekonstrueerida amortiseerunud Tihemetsa reoveepuhasti ja rajada kaks reoveepumplat.

Tööd peavad Tihemetsas olema tehtud riigi juubeliks 2018. aasta veebruaris.

 

Allikas: Pärnu Postimees