Tallinna Lennujaama lennurada on tänasest Baltimaade pikim

Tänavu maikuus alanud suuremahulised ehitustööd Tallinna Lennujaama lennuliiklusalal on selleks aastaks lõpetatud, alates tänasest on lennuraja pikkuseks 3480 meetrit, mis on pikim tsiviilkasutuses olev lennurada Baltimaades.

Tallinna Lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühle sõnul lõppes eile öösel ehitustööde väga oluline vaheetapp. «Soovime tunnustada ehituse peatöövõtjat AS-i Lemminkäinen Eesti ning tema alltöövõtjaid, kes on väga lühikese ajaga ja väga keerulistes oludes andnud kõik endast oleneva, et ehitustööd püsiksid graafikus ning lennuliiklus toimiks ohutult ka ehitustööde ajal,» märkis Mühle.

Käesoleval suvel ja sügisel tõid ehitustööd endaga kaasa piiranguid öisele lennutegevusele, kuid plaanilist lennuliiklust need piirangud ei mõjutanud. Tallinna Lennujaam jätkab piirangute rakendamist öisele lennutegevusele ka 2017. aastal, mil äärmiselt oluliseks tööks kujuneb olemasoleva lennuraja kattekonstruktsiooni rekonstrueerimine ja tulede süsteemi väljavahetamine.

2016. aastal tehtud tööd hõlmasid lennuraja ja peamise ruleerimistee pikenduse ehitamist idasuunal ning uue navigatsioonitulede süsteemi paigaldamist. Lennuohutuse seisukohast on oluline, et pikenenud lennurada ümbritsev ohutusala on saanud tugevdatud pinnase, mis vähendab võimalikke riske kahjustustele õhusõidukite lennurajalt väljasõidu korral.

Ehitustööde käigus rajati 60 kilomeetrit uut kaablikanalisatsiooni ja paigaldati sada kilomeetrit uusi kaableid ning 400 uut navigatsioonituld, rajati kümme kilomeetrit uusi sademeveetrasse, sealhulgas 260 uut kaevu ja kaevati kolm kilomeetrit uusi kraave. Seoses lennuliiklusala olulise laienemisega suurenes lennujaama julgestusala 41 hektari võrra, ning rajati ca viis kilomeetrit uusi teenindusteid.

Lennuvälja territooriumit ümbritsenud nõukogudeaegne betoonaed on tänaseks lammutatud ning territoorium on piiratud kaasaegse turvaaiaga. 2016 aasta tööde käigus paigaldati kokku ca 45 000 tonni (ca 325 000 ruutmeetrit) asfalti ja ca 4000 kuupmeetrit betooni.

Lennuvälja idaosas on peagi kasutusel uus täiendav jäätõrjeala, õhusõidukite mootorite testimise ala ning uued lennukite seisuplatsid. Tööd lumekogumisalade ning uute sadeveesüsteemide väljaehitamisega jätkuvad veel järgmisel aastal.

Lennuliiklusala projekti raames rekonstrueeritakse olemasoleva lennuraja kattekonstruktsioon, pikendatakse lennurada 3480 meetrini ning parendatakse ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi. Ehitustegevuse käigus asendatakse praegune lennuvälja tulede süsteem energia- ja keskkonnasäästlike süsteemidega ning paigaldatakse kõrgema kategooria lähenemistulede- ja navigatsioonisüsteemid.

Keskkonnaseisundi parendamiseks rajatakse lennuvälja idasuunale täiendav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitatakse välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamis platsid, rajatakse lumesulamisvete ärajuhtimis- ja  monitooringusüsteemid ning ehitatakse nõuetekohane lennukimootorite testimise ala.

Arendusprojekt aitab tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset ning tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist. Ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS ning ehituse maksumusest pool kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Ehitustööd peavad olema valmis 2017. aasta lõpuks.

 

Allikas: Ehitusuudised