Jõhvist lõuna poole viib nüüd ohutum ja mugavam tee

Jõhvi linnapiirist Tartu poole kulgeva maantee ligemale viie kilomeetri pikkuse lõigu uuendamine oli sel aastal üks suuremaid teeehitus-objekte maakonnas.
Riigile kuuluval Jõhvi-Tartu-Valga maanteel rekonstrueeriti 3,57 ja 8,25 km vahele jääv teelõik. Uuendati mitmeid selle teelõigu äärde jäävaid ristmikkening ehitati mõnesaja meetri pikkune kergliiklustee, mis ühendas mullu rajatud Ahtme ja mõned aastad varem valminud Jõhvi-Tammiku kergliiklusteed. Maanteelõik sai uue katte, paranesid liiklusohutus ja -mugavus nii sõidukijuhtidele kui ka jalakäijatele.

Ehitushanke võitnud Lemminkäinen Eesti ASi projektijuht Andres Vinkler rääkis, et kogu tööprotsess oli pingeline, sest tööde ajal liiklust ei suletud. "Kuid tänu heale koostööle eri partneritega kulgesid tööd plaanipäraselt ja kõik sai tehtud õigel ajal. Olen mõistva suhtumise eest tänulik ka kõikidele liiklejatele, kelle kannatus tuli paratamatult proovile panna, sest töö ajal tuli seada liikluspiiranguid ja seetõttu nõudis selle teelõigu läbimine tavapärasest rohkem aega," ütles ta.

Suuremad ümberehitused toimusid Tammiku tee, Ahtme maantee ja Ilmajaama tänava ristmikel. Seal rajati põhimaantee keskele suunavad liiklussaared, ristuvate teede sõidusuundade vahele aga tilgakujulised saared. Põhimaantee keskele projekteeritud liiklussaar võimaldab jalakäijatel ohutumalt teed ületada.

Teelõigu äärde ehitatati ka uued bussipeatused, paigaldati uued põrkepiirded, täiustati tänavavalgustust ja sademe-veesüsteeme.
Jalutajatele ja harrastussportlastele oli aga kõige tähtsam, et nüüdsest on Ahtme, Tammiku ja Jõhvi ühendatud kergliiiklusteega. Vahepealt puudunud paarisajameetrine lõik valmis samuti tänavu sügiseks.


JÕHVI-TARTU-VALGA MAANTEE 3,57 JA 8,25 KM VAHELE JÄÄVA LÕIGU REKONSTRUEERIMINE


* Remonditud teelõik algab Jõhvi linnapiirist ja lõpeb 300 meetrit pärast endise Viru kaevanduse ristmikku.
* Vahetati välja teekate, uuendati kolme ristmikku, rajati paarsada meetrit kergliikusteed ja tehti muid töid.
* Tööde maksumus oli 2 384 720 eurot, millest 85 protsenti tuli toetusena Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondilt.
* Tööde tegija oli Lemminkäinen Eesti AS.

Allikas: Põhjarannik