Tallinna ringteel algab Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus

Tallinna ringteel algab Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus

Sel nädalal algavad Tallinna ringtee Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitustööd. Kuni kevadeni jääb liikluskorraldus Tallinna ringtee lõigul km 9,7-11,6 püsima endistviisi.

Maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juhi Lembit-Alo Kippari sõnul tekivad esialgu lõigule vaid kiiruspiirangud ning teekitsendused. Suuremad liikluskorralduse muudatused on töövõtjal plaanis alates 2016. aasta märtsist. 

Põrguvälja liiklussõlm on Tallinna ringtee, Jüri aleviku ja Põrguvälja tehnopargi suunalise liikluse kokkusaamispunktiks. Praegu on sealne liikluskorraldus lahendatud samatasandilise ringristmikuna, kuid see ei toimi enam piisava läbilaskvusega ning tipptundidel tekivad ummikud. Ringristmiku asemele tuleb eritasandiline ristmik, kus Jüri ja 

Põrguvälja vaheline liiklus hakkab käima üle Tallinna ringtee. Jüri jaotusring on Tartu maantee alune ringtee, millelt saab võtta suuna kõigi Eesti põhimaanteede suunas. Olulisi muudatusi jaotusringil ei tule, küll aga korrigeeritakse ringristmiku pealesõitude ja väljasõitude trajektoore. 

Esmalt on töövõtjal plaanis arheoloogilised uuringud ning pinnase väljakaeve. Talve jooksul jätkub väljakaeve ning algavad tee mullete ehitamine, vee- ja kanalitrasside ümber- ning juurdeehituse tööd, sadeveesüsteemide väljaehitamine, kommunikatsioonitrasside ümbertõstmine jmt. Viadukti ehitustöödega alustatakse 2016. aasta märtsis.

Ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS, ehituse omanikujärelevalvet BRP Insenerid OÜ. Tööde lepinguline maksumus on 8 417 892, 62 EUR. Ehitustööde planeeritav kestvus on 16 kuud. Tööde lõpp on lepingujärgselt ette nähtud 18.01.2017.

Lisainfo:

Asendiplaani joonised: http://www.mnt.ee/public/projektidplaneeringud/2014_0027_100R0200_AP.pdf

Trassiskeem: http://www.mnt.ee/public/projektidplaneeringud/2014_0027_100R0100_TS.pdf

Seletuskiri/tehniline projekt: http://www.mnt.ee/public/projektidplaneeringud/2014_0027_Seletuskiri.pdf

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Tcg_eJVtj08

 

Allikas Maanteeameti pressiteade