Betoonrajatiste ja geotehniliste ehitustööde tegevusvaldkond

27. mai 2012

Lemminkäinen Eesti AS-is on loodud uus betoonrajatiste ja geotehniliste ehitustööde tegevusvaldkond.

Valdkonnaga on liitunud Tekkor GT OÜ endine meeskond.

Geotehnilised ehitustööd hõlmavad:
Vaivundamentide ehitus;
Tugiseinade (sh sulundseinade) ehitus;
Pinnaseankrute rajamine;
Pinnaste stabiliseerimine (sh süvastabiliseerimine);
Tunnelite jt allmaa rajatiste ehitus;
Mikrotunneli meetodil jms meetodil allmaa trasside rajamine;
Süvakaeved ja pinnasetööd (eelloetletud tööde koosseisus tugitegevusena).

Valdkonna juht - Veikko Vapper.
Mob. +372 520 6478. E-post: veikko.vapper@lemminkainen.ee

Geotehniliste ehitustööde juht - Matti Korsten.
Mob. +372 504 9229. E-post: matti.korsten@lemminkainen.ee