AS Talter teeb teede markeerimistöid

22. aprill 2004

Alates 1.märtsist 2004 a. tegutseb ASi Talter kooseisus märgistusosakond, mis moodustati AS Rajar TL varade ostu ja töötajate baasil.

AS Talter pakub nüüdsest oma klientidele teekatete, parklate ning spordiväljakute markeerimist nii värvi, termoplastiku (thermoplastic) kui ka pritsplastikuga (sprayplastic).

Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

AS Talter märgistusosakond
Betooni 28
11415 Tallinn
Tel.     605 7550
Faks:  605 7551

Juhataja Margus Praks

Gsm: 50 31 939
e-mail: margus.praks@talter.ee