Ida-Viru Teedevalitsuse erastamine

08. aprill 2003

1. aprillist 2003.a. osutab AS Talter riigimaanteede hooldusteenust Ida-Viru maakonnas. Hoolduslepingu sõlmis ettevõte eduka riigihankekonkursi tulemusel viieks aastaks. Riigimaanteede hoolduse teostamiseks erastati senine Ida-Viru Teedevalitsuse vara ning sõlmiti töölepingud teedevalitsuse 70 inimesega. Selle tehinguga jõudis lõpule teedehoiu haldusreformi esimene etapp Eestis.

Erastamis- ja hooldelepingu sõlmimise järel moodustati AS Talter Virumaa osakond keskusega Tammikul Jõhvi vallas. Ida-Viru maakonna hõlmamiseks on hooldustehnika ja –personal jaotatud viie tugipunkti vahel, paiknedes ümber maakonna vastavalt Purtses, Jõhvis, Vaivaras, Iisakul ning Lohusuus.

AS Talter Virumaa osakonna kontaktandmed on:
Üldtelefon 033 72 630
Faks 033 72 631
e-mail virumaa@talter.ee

Purtse tugipunkt 033 59 322
Jõhvi tugipunkt 033 72 639
Vaivara tugipunkt 039 26 020
Iisaku tugipunkt 033 25 317
Lohusuu tugipunkt 033 93 657
24 h valvetelefon 053 411 507

Riigimaanteede võrk Ida-Viru maakonnas katab 468 km asfaltteid, 466 km kruusateid, kokku 934 km teid. Firma tehnikapark täienes 20 teehooldusauto, 10 greideri ning arvukate muude seadmete võrra. 

AS Talter jaoks on teede hooldusteenuse osutamine sellises mahus esmakordne kogemus, tähistades firma strateegias uut lehekülge. Edukas tulemus peaks olema tagatud ühelt poolt Virumaa osakonna personali pikaajalise kogemusega selles vallas kui ka rahvusvahelise teabega AS Talter omanikeringi kaudu.

Lisaks riigimaanteede hooldusteenusele soovib AS Talter Virumaa osakond laiendada oma tegevust hooldusteenuse pakkumisel lisaks riigimaanteedele ka teistel Virumaa teedel, osaleda teedealases ehitus- ja remonditegevuses. Samuti leiame endal olulise rolli olema osalemaks liiklejate liikluskultuuri ning keskkonnahoidlikkuse tõstmisel Virumaal.