Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee taastusremont

30. juuli 2002

19.07.2002.a. kirjutas AS Talter Eesti Maanteeametiga alla peatöövõtulepingu Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee km 20,9-22,4 taastusremondiks. Töödega alustatakse 32/2002 nädalal, tööde lõpetamise tähtaeg on 30. september 2002.a. Projekti mahus tugevdatakse ja uuendatakse remondilõigul tee alust ja paigaldatakse uus a/b kate ligi 16000 m2 ulatuses. Samuti remonditakse või ehitatakse välja olemasolevad ja uued truubid ning rajatakse uus liikluskorraldus. Objekti juhiks on Olavi Pukk.